top of page

פניני חסידות פרשת מקץ


ב"ה

לחשמונאים לא היה סיכוי טבעי לנצח.

איך יצאו למלחמה,

מסתכנים במוות ודאי?!

החשמונאים היו בדבקות מוחלטת בה',

ולכן מסרו נפשם ללא שום חשבונות.

(לקוטי שיחות חלק ל"ה עמ' 172)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page