top of page

לרגל כח ניסן "עשו כל שביכולתיכם" התאספו אנ"ש והתמימים ב770 שערי גאולה

קרית גת: לרגל כח ניסן "עשו כל שביכולתיכם" התאספו אנ"ש והתמימים ב770 שערי גאולה בקרית גת, ביום רביעי כח ניסן, לטכס עצה ולהתוועד כיצד לפעול את ההתגלות, בהשתתפות רב בית הכנסת הרב מאיר מאירי, הרב זעליג וולפא, הרב מאיר אייזן ועוד.


2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page