top of page

לכבוד יום הבהיר י"ד כסלו התקיימה התוועדות "הקהל" נפלאה ומעוררת


כחלק ממסע התקשרות לכבוד יום הבהיר י"ד כסלו התקיימה התוועדות "הקהל" נפלאה ומעוררת עם הרב *יוסף יצחק הלוי סגל* משפיע ישיבת חח"ל נוף הגליל, בבית הכנסת 770 שערי גאולה בקרית גת בארגון הגבאים ובשיתוף התאחדות החסידים בקהילות.


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page