top of page

כינוס תורה ב- מרכז חב"ד שערי גאולה קריית גת

כהוראת הרבי מה"מ התקיים כינוס תורה  באיסרו חג שבועות, עם הרב מרדכי הסופר שיחי' בנושא כשרות המשקאות החריפים, חסידים צריכים לומר "לחיים"  כדבריו - בהשתתפות רבים מתושבי העיר.הנושא גרם להתעניינות רבה בקרב המשתתפים שהיו ערניים ואיכפתיים, תודתינו לרב מרדכי הסופר שהקדיש מזמנו וטרח ובא לעירינו על מנת לחזק את נושא הכשרות, כמו"כ למשתתפים הפעילים ולמארגן הרב מנדל עזאגווי שיחי' ויה"ר שיגרום נחת למלכינו משיחינו בהתגלותו בקרוב ממש. 39 צפיות0 תגובות
bottom of page