top of page

כינוס התורה המסורתי בביכנ"ס חב"ד 770 שערי גאולה בקרית גת.

ביום שלישי, נערך *כינוס התורה המסורתי בביכנ"ס חב"ד 770 שערי גאולה בקרית גת.*


ב"ה קהילת חב"ד בקרית גת נתברכה בתלמידי חכמים, שרבים מהם נטלו חלק בכינוס העשיר בתוכנו.


בין הדוברים: הרב *יעקב קופרמן*, הרב *יעקב סנגאווי*, הרב *ברוך כהנא*, הרב *חנניה כהן*, הרב *יוסף לוין* ועוד.


0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page