top of page

*חנוכה שמח בקרית גת!*

*חנוכה שמח בקרית גת!*

בארגון מתפללי בית כנסת חב"ד ליובאוויטש 770 שערי גאולה בקרית גת, בראשות הרב מאיר מאירי, מידי ערב התקיימו הדלקות מרכזיות וכינוסי הקהל למאות ילדים ע"י הרב מענדל עזאגווי בקרית גת ובסיוע אברכים מהקהילה.

בסיום החג-זאת חנוכה התקיים כינוס 'ראלי' גדול בבית הכנסת שערי גאולה 770 עם הצגה ייחודית "סוד התפילה".

תודה שלוחה לרבנים מ"מ קעניג, שד"ב קיי, חנניה כהן, מנדי נוטיק, לוי"צ בר זוהר, ישראל אמיתי, יעקב גינדי שהאירו והדליקו נשמות יהודיות במהלך החג.0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page