top of page

התרת נדרים ופרוזבול במרכז חב"ד שערי גאולה

בשערי גאולה בראשות הרב מאיר מאירי שליט"א – רב בית הכנסת באו כמאה יהודים לעשות התרת נדרים ערב ראש השנה לפי מנהג חב"ד – כמו כן קיימו מנהג פרוזבול לעשות ערב שנת השמיטה – בתמונה הגבאי הר ישראל אמיתי מחליף פרוכת כמנהג חב"ד ללבן וגם הבימה של הספר תורה – השנה חולקו לעשרות משפחות קמחא דתשרי – כל המעוניין לתת פדיון כפרות יש מעטפות במרכז חב"ד שערי גאולה עבור עניני עירך קודמים.

17 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page