top of page

התרת נדרים ופרוזבול במרכז חב"ד שערי גאולה

בשערי גאולה בראשות הרב מאיר מאירי שליט"א – רב בית הכנסת באו כמאה יהודים לעשות התרת נדרים ערב ראש השנה לפי מנהג חב"ד – כמו כן קיימו מנהג פרוזבול לעשות ערב שנת השמיטה – בתמונה הגבאי הר ישראל אמיתי מחליף פרוכת כמנהג חב"ד ללבן וגם הבימה של הספר תורה – השנה חולקו לעשרות משפחות קמחא דתשרי – כל המעוניין לתת פדיון כפרות יש מעטפות במרכז חב"ד שערי גאולה עבור עניני עירך קודמים.

17 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page