top of page

התוועדות חג הגאולה ב'שערי גאולה
קהילת חב"ד דביהכנ"ס 'שערי גאולה' בקריית גת בראשות הרב *מאיר מאירי* התאחדה במוצ"ש בהתוועדות חסידית חמה ותוססת לכבוד חג הגאולה י' כסלו.


התוועדו עם הקהל: הרב *ברוך כהנא,* הרב *יעקב סנגאוי,* הרב *אלישיב קפלון,* הרב *רועי לוגסי,* הרב *מאיר אייזן* ועוד.


צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page