top of page

התוועדות חג הגאולה ב'שערי גאולה
קהילת חב"ד דביהכנ"ס 'שערי גאולה' בקריית גת בראשות הרב *מאיר מאירי* התאחדה במוצ"ש בהתוועדות חסידית חמה ותוססת לכבוד חג הגאולה י' כסלו.


התוועדו עם הקהל: הרב *ברוך כהנא,* הרב *יעקב סנגאוי,* הרב *אלישיב קפלון,* הרב *רועי לוגסי,* הרב *מאיר אייזן* ועוד.


2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page