top of page

הערות אנ"ש אברכי כולל שערי גאולהקובץ הערות (1)
.pdf
Download PDF • 1.14MB

ברגשי גיל ושמחה, כולל "שערי גאולה" קרית-גת הוציא לאור את פרי הביכורים של אברכי הכולל היקרים, אשר שוקדים על תלמודם במסגרת לימוד ההוראה בכולל, ועתה העלו על הכתב את חידושי תורתם, תורה מפוארת בכלי מפואר.


אליהם הצטרפו גם מהרבנים החשובים בעיר ובראשם רב העיר וראש הישיבה הרב משה הבלין.

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page