top of page

הערות אנ"ש אברכי כולל שערי גאולהקובץ הערות (1)
.pdf
Download PDF • 1.14MB

ברגשי גיל ושמחה, כולל "שערי גאולה" קרית-גת הוציא לאור את פרי הביכורים של אברכי הכולל היקרים, אשר שוקדים על תלמודם במסגרת לימוד ההוראה בכולל, ועתה העלו על הכתב את חידושי תורתם, תורה מפוארת בכלי מפואר.


אליהם הצטרפו גם מהרבנים החשובים בעיר ובראשם רב העיר וראש הישיבה הרב משה הבלין.

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page