top of page

ד'"ש מִשְּׁבִיעִי של פסח🎁

ים סוף נבקע. בני ישראל נכנסים בתוך הים, "והמים להם חומה מימין ומשמאל". בבקשה לדמיין.😊


אבל הרבה יותר באותה שעה נבקעו "כל מים שבעולם". *כל הכיסויים והמסכים בכלל הורמו*.


לפתע ה' התגלה. רוח נבואה נשפכה. "והיו מראים אותו באצבע". " *זה* א-לי".


המהפכה האדירה הזאת שהתרחשה בעולם, התחילה *על ידנו ובתוכנו*.


בתוך כל אחד יש ים מכסה ומסתיר את הנשמה. ים סוף שנבקע היה תוצאה של בקיעת הים קודם *בתוכינו*. על שפת הים הנשמה התגלתה.


חכמים קדומים גילו שהמים שהיו חומה מימין, זו התורה שניתנה מימין. והמים משמאל אלו תפילה ותפילין שקשורים מצד שמאל. (מכילתא)


כלומר ההתיצבות האדירה של מי ים סוף מימין ומשמאל, היו תוצאה והשתקפות של משהו שנעשה לפני כן *בתוכינו*.


אז, כדי לעשות שינוי אפשר להתווכח, לשכנע, לאיים, לְפַתּוֹת, להילחם... קריעת ים סוף מוסיפה דרך חדשה.


שינוי אפילו גדול בעולם קשור ומתחיל עם משהו שמתרחש בתוכי. לפעמים המציאות היא ראי... שלי.🤔


חג שמח 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ג', שביעי של פסח, ב'- ג')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page