top of page

ד"ש משנת תשפ"ב🎁

בַּי בַּי לשנת תשפ"ב, היינו יחד "חתיכת חיים". אבל "הגיע הזמן" להתקדם. נפרדים?! לא, "חודש העיבור" ממשיך איתנו.😊


כמו כל שנה, לתשפ"ב יש תעודת זהות, מאפיינים יחודיים. אחד מרכזי הוא חודש נוסף, *"שנה מעוברת"*.


הלוח העברי, בשונה מהנוצרי והמוסלמי, מבוסס הן על מחזור השמש והן על הירח.


לשמש יש "שנה" (מחזור קיץ חורף...). לירח יש "חודש" (מחזור מלא חסר).


אופס... בעיה.😕 שנים עשר חודשי לבנה קצרים משנת חמה כאחד עשר יום. נו ואז?!


הפער לעומת מחזור השמש יצטבר, ילך ויגדל. וחג הפסח יסוג מ"חודש האביב" לחורף.😩😆. מה עושים?!


נתן ה' תבונה בלב חכמי ישראל. הם קבעו חישוב מדויק להוספת חודש נוסף. כדי להתיישר עם מחזור העונות, השמש.


הלוח העברי מדבר ישר לליבנו. *יש בעיות*, הן אפילו מוּבְנוֹת בטבע העולם, פיגור בגרמי שמים, עולם לא מושלם. אבל ה' נתן לנו כח *ל-ת-ק-ן*.


יתרה מזו. גם חוסרים, ועיוותים שהיו *בעבר*, אפילו בעיות עולמיות, אפשר לתקן ולגאול. חודש העיבור האופטימיסט הבלתי נלאה.🤗🍷💐


שבת שלום ושנה טובה

(מעובד ממכתב הרבי מה"מ לקו'ש חלק ל"ד עמוד 338)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page