top of page

ד"ש משנת תשפ"ב🎁

בַּי בַּי לשנת תשפ"ב, היינו יחד "חתיכת חיים". אבל "הגיע הזמן" להתקדם. נפרדים?! לא, "חודש העיבור" ממשיך איתנו.😊


כמו כל שנה, לתשפ"ב יש תעודת זהות, מאפיינים יחודיים. אחד מרכזי הוא חודש נוסף, *"שנה מעוברת"*.


הלוח העברי, בשונה מהנוצרי והמוסלמי, מבוסס הן על מחזור השמש והן על הירח.


לשמש יש "שנה" (מחזור קיץ חורף...). לירח יש "חודש" (מחזור מלא חסר).


אופס... בעיה.😕 שנים עשר חודשי לבנה קצרים משנת חמה כאחד עשר יום. נו ואז?!


הפער לעומת מחזור השמש יצטבר, ילך ויגדל. וחג הפסח יסוג מ"חודש האביב" לחורף.😩😆. מה עושים?!


נתן ה' תבונה בלב חכמי ישראל. הם קבעו חישוב מדויק להוספת חודש נוסף. כדי להתיישר עם מחזור העונות, השמש.


הלוח העברי מדבר ישר לליבנו. *יש בעיות*, הן אפילו מוּבְנוֹת בטבע העולם, פיגור בגרמי שמים, עולם לא מושלם. אבל ה' נתן לנו כח *ל-ת-ק-ן*.


יתרה מזו. גם חוסרים, ועיוותים שהיו *בעבר*, אפילו בעיות עולמיות, אפשר לתקן ולגאול. חודש העיבור האופטימיסט הבלתי נלאה.🤗🍷💐


שבת שלום ושנה טובה

(מעובד ממכתב הרבי מה"מ לקו'ש חלק ל"ד עמוד 338)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page