top of page

ד"ש משביעי של פסח 🎁שחרור, חירות, מליוני עבדים מזנקים בין גזרי ים סוף. צולחים את המחסום האחרון, ג-א-ו-ל-ה.


ים סוף נקרע והתגלה. באותה שעה... נבקעו כל המים בכדור הארץ. "כל מימות שבעולם".


כל הַיַּמִּים נפתחו. כל הכיסויים הוסרו גם בעולמות רוחניים. הכל התגלה. נבואה "נשפכה" לכולם. ממש הצביעו על ה' ואמרו, " זה א-לי".


היום, בגאולה שנקבל,🙏 שוב "והניף ידו על הנהר". שוב תחזור קריעת נהר. אבל "משודרגת".


הדגש יהיה לא בחשיפת סודות "בעולמות עליונים". הפעם יתגלו הסודות "בחיים הקטנים".


בתוך המציאות המוכרת, שכאילו מתנהלת מעצמה, משועבדת ל"חוקי הטבע" (טָבַע, מוסתר). יתגלה ה' הגדול.


כבר עכשיו ללא פיצוצים וניסים, ביום יום הרגיל, נקרע את הכיסוי. נראה את יד ה' המכוונת. נראה שהטבע הוא "נס מתמשך".


חג גאולה שמח ושבת שלום 🤗🍷💐

(מעובד משיחות הרבי מה"מ אחרי קדושים ה"תשנ"א)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page