top of page

ד"ש משביעי של פסח 🎁שחרור, חירות, מליוני עבדים מזנקים בין גזרי ים סוף. צולחים את המחסום האחרון, ג-א-ו-ל-ה.


ים סוף נקרע והתגלה. באותה שעה... נבקעו כל המים בכדור הארץ. "כל מימות שבעולם".


כל הַיַּמִּים נפתחו. כל הכיסויים הוסרו גם בעולמות רוחניים. הכל התגלה. נבואה "נשפכה" לכולם. ממש הצביעו על ה' ואמרו, " זה א-לי".


היום, בגאולה שנקבל,🙏 שוב "והניף ידו על הנהר". שוב תחזור קריעת נהר. אבל "משודרגת".


הדגש יהיה לא בחשיפת סודות "בעולמות עליונים". הפעם יתגלו הסודות "בחיים הקטנים".


בתוך המציאות המוכרת, שכאילו מתנהלת מעצמה, משועבדת ל"חוקי הטבע" (טָבַע, מוסתר). יתגלה ה' הגדול.


כבר עכשיו ללא פיצוצים וניסים, ביום יום הרגיל, נקרע את הכיסוי. נראה את יד ה' המכוונת. נראה שהטבע הוא "נס מתמשך".


חג גאולה שמח ושבת שלום 🤗🍷💐

(מעובד משיחות הרבי מה"מ אחרי קדושים ה"תשנ"א)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page