top of page

ד"ש מראש השנה🎁

יום הולדת שמח. לוּ לוּ לוּ🎈🎊 אבינו הקדום, אדם הראשון נברא בראש השנה א' תשרי, לפני כששת אלפי שנה.

ששה ימים לפני אדם נברא העולם ומלואו. אבל *"ראש השנה"* המתין בסבלנות לבריאת אדם. רק אז נקבע.

ביום הראשון נבראה המציאות יש מאין, "המפץ האלוקי"😊 "את השמים ואת הארץ". המון המון המון.... בריות בשלל גדלים צורות צבעים..... נבראו.

ביום השישי הופיע אדם בזירה העולמית והכריז לכל הנבראים "בואו נשתחוה... לפני ה' עושנו".

הוא הביא אחדות לריבוי.

לפתע התברר שכל המגוון הלא נתפס בבריאה הוא ביטוי למציאות אחת, *ה' אחד*. העולם מגיע לשלמותו.

מאז, ראש השנה הוא יום הכתרת ה' למלך. "תמליכוני עליכם". לגלות בבריאה את המכנה המשותף הרחב והעמוק ביותר. הכל, אפילו אני, 🤗 חלקים במלכות ה'.

שנה טובה כתיבה וחתימה טובה💐🍷

(מעובד ממכתב הרבי מה"מ לקו"ש חלק ל"ד עמוד 322)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

- "יא חתיכת...".😡 - אחי, למה ככה?! - הוא הזיק לי. אני פגוע! - כן, אבל *למה עשית אותו "אלוקים"?!*🤔 כעס כלפי אדם בשר ודם, זה כמו לנשוך את השוט. ולא לראות שמישהו מלמעלה מפעיל אותו. העבריין הפוגע בטיפשו

חושך, עמוד השחר טרם עלה, נכנסו הכּׂהנים לעזרה. ואבוקות של אוּר בידם. הם התפצלו לשתי קבוצות, סבבו את כל העזרה, נפגשו ואמרו, "שלום, הכל שלום"... מתחיל יום בבית המקדש. אבל בשבת אסור לטלטל אבוקה בוערת. מה

עַמֵּנוּ עם תזזיתי. יש בנו חדשנות, מהפכנות, תנועה, כמו שיש בנו אש חסרת מנוחה. מתנועעת תמיד למעלה. האש הזו, ללא שנדע, באה מהנשמה, "נר ה'". היא *בתנועה* תמידית, בגעגועים. שואפת לחזור למעלה, לה' אין סוף

bottom of page