top of page

ד"ש מפרשת תשא 🎁

קח אותם בבקשה, נדבה למשכן! הגישו הנשים למשה רבינו את מַרְאות הנחושת שלהן.


במצרים נהגו הנשים לבקר את בעליהן, עובדים עבודת פרך, יגעים ומושפלים.


לפני המפגש, האשה התקשטה והתנאתה לפני בעלה באמצעות המראות. את הכי אישי נשי, את המראות הללו הן תרמו.


משה סרב לקבלן למשכן. בגלל המרכיב התאוותני בהן. "עשויות ליצר הרע". לכן ברשימת התרומות בפרשת פקודי הן לא מופיעות.


אמר לו הקב"ה: "קבל, אלו חביבין עלי מן הכל". קח את המראות למשכן!


אימותינו במצרים באמצעות המראות התייפו לפני בעליהן, וילדו את עם ישראל, "צִבאות השם", מהם נולדנו.


באנו לאתגר הגדול, הסיבה בגללה נברא העולם.🤔 לגלות את ה' למטה.


לגלות את ה' בנשמה זה באמת גדול. אבל להביא את ה' לתאוה?! מקום שנראה בהמי?! זה וואאאווו. "חביבין מן הכל".


את המראות התיכו, ויצקו מהן את כיור הנחושת. הכיור ממנו היו רוחצים הכהנים, ומקדשים ידיהם ורגליהם בתחילת העבודה.


כי לרחוץ מן הבהמיות זה... להביא אותה לבית המקדש. "חביבין עלי מן הכל".


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ו' תשא א')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page