top of page

ד"ש מפרשת תרומה🎁

בשיא ההתרגשות והשמחה, בזמן ששלמה המלך בונה את בית המקדש,🥰 הוא מתכונן לחורבנו.😢

לכן כבר בבניה, במעבה הר הבית, מכין שלמה ב"מטמוניות עמוקות עקלקלות", מקום סתר לארון הברית והלוחות.

יבוא יום, ויאשיהו המלך יצווה ללויים לגנוז שם את ארון הקודש.*ארון הקודש והלוחות קיימים שם עכשיו!*

ארון הקודש הוא העושה את בית המקדש בית לה', "תעודת הזהות" של בית המקדש. הארון אינו רק "כלי". הוא "חתיכה" *מהבנין* של בית המקדש.

הארון נמצא לא בחפירת חירום בהולה. הוא במקום מקורי אורגינאלי שתוכנן לכתחילה בבניה.

כלומר *הלב* של בנין בית המקדש, הארון וקודש הקודשים הנסתר, נשאר בנוי, *אי אפשר להחריבו*.

שלמה המלך בחכמת ה' עליו, בזמן שיא השמחה על בניית הבית, התכונן לחורבנו.

למדנו שגויים לא יכולים להחריב את בית המקדש. רק נתינת מקום *שלנו* לחורבן, איפשרה אותו.

אבל שלמה *ממשיך לשמוח*. הוא ראה את בית המקדש השלישי *צומח* ממקומו הנסתר.

שלמה בחכמתו האלוקית ראה את ה"תוכנית הגדולה". הוא ראה כיצד חורבן בית המקדש הגלוי יפנה מקום לבנין בית המקדש השלישי, הבית הנפלא מכולם. אפשר להתחיל לשמוח.

שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ''א תרומה ב')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

- "יא חתיכת...".😡 - אחי, למה ככה?! - הוא הזיק לי. אני פגוע! - כן, אבל *למה עשית אותו "אלוקים"?!*🤔 כעס כלפי אדם בשר ודם, זה כמו לנשוך את השוט. ולא לראות שמישהו מלמעלה מפעיל אותו. העבריין הפוגע בטיפשו

חושך, עמוד השחר טרם עלה, נכנסו הכּׂהנים לעזרה. ואבוקות של אוּר בידם. הם התפצלו לשתי קבוצות, סבבו את כל העזרה, נפגשו ואמרו, "שלום, הכל שלום"... מתחיל יום בבית המקדש. אבל בשבת אסור לטלטל אבוקה בוערת. מה

עַמֵּנוּ עם תזזיתי. יש בנו חדשנות, מהפכנות, תנועה, כמו שיש בנו אש חסרת מנוחה. מתנועעת תמיד למעלה. האש הזו, ללא שנדע, באה מהנשמה, "נר ה'". היא *בתנועה* תמידית, בגעגועים. שואפת לחזור למעלה, לה' אין סוף

bottom of page