top of page

ד"ש מפרשת תצא 🎁

כולם לעמוד בבקשה. בית המשפט! מתכבדים הננו לפתוח דיון שיסדיר תעסוקה וזכויות ממון ביננו לבין.... רבונו של עולם. . שמעתם נכון.


ראשית, כמו בכל חוזה, יש להגדיר את העבודה.

ובכן, מדובר בבנית דירה. הרבי הזקן הכניס את כל התורה ומצוות לפרויקט אחד, "דירה לקדוש ברוך הוא בעולם".


זה עובד ככה. אנחנו מקבלים חומר, מקיימים בו מצוות, ומגלים בו את נוכחות ה'. בונים "דירה" לה' בעולם.


לדוגמה, נפגוש טיפת מים שמסתובבת בכל העולם, במקוה טהרה, בעיסת בטון, בכוס תה, בגוף שלי...


באין ספור צורות, יהודים חיברו את הטיפה הזו עם ה' בתורה ומצוות אלפי שנה. כך בטיפת מים, וכך בכל חלקיקי החומר.

ברגע שנסיים להאיר את החומר, הדירה תושלם.


מה אני בפרויקט? שכיר, קבלן, בהמת משא, עבד? הרבה הרבה יותר, אני שותף בדירה. (רק דמיינו הצעת שותפות לביל גייטס הקטן )


זו שותפות בדירה אחת, ה' מתענג משום שגילו אותו בחומר. ואנחנו נתענג מגילוי ה', אין סוף בעולם.


(כמו משחק מחבואים. אפשר לשמוע את צהלות הגיל של הילד שמצא. ויחד איתו, של הילד הנמצא. )


האא, כמעט שכחנו. איפה הכסף? . בהלכה נפסק: סוג שותפות כזה (השכר הוא העבודה) מחייב את מזמין העבודה לשלם כל יום, לפני השלמת העבודה.

אז, יתן לנו ה' בריאות, נחת, פרנסה עוד קודם הגילוי הגדול.


שבת שלום ושנה טובה

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ט תצא ג')

9 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page