top of page

ד"ש מפרשת תזריע 🎁


לפעמים נראה שאדם נחות מבעלי חיים. הם לא יכולים לעבור על על רצון ה'. לעומתם אדם, גופו חומר גס, אטום, ,יכול גם יכול לעבור.


אומנם חסרון נורא. אבל גם מעלה נפלאה. כאן נוצר צורך להילחם, לשחות נגד הזרם בפנים, זה עושה אותי עובד.


זו אינה "עוד סתם עבודה", כי לרסן ולעדן את הגוף זה מהפך! "בשר מתפלל, בשר לומד תורה". 😄 נראה בריאה חדשה.


גם הנחיתות של הגוף וגם האפשרויות הנעלות שבאות בעקבותיה. נמצאות בפרשת תזריע.


מחד, פרשיות הבעלי חיים , הקרבתם וסימני כשרות מופיעות ראשונה. ואילו פרשתינו שעוסקת בהלכות האדם עצמו, ממוקמת אחרונה, האדם הנחות.


מאידך, שם הפרשה "אשה כי תזריע". בריאה חדשה, האדם כבורא גוף חדש.

בתחילה "אדם" מלשון אדמה. לבסוף "אדם" כמו "אֶדַּמֶּה לעליון". יאללה לעבודה! 😊


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ מלקו"ש חלק ז' תזריע א')

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page