top of page

ד"ש מפרשת תבוא🎁

מהי "פנימיות"? כולם אומרים, כולם יודעים. אבל מה זה?


אולי ככה, פנימיות: מקום בנפש שזה רק אני. טבעי, אותנטי. בוודאי לא מאולץ, לא "מתפרצף" מול המצלמה, לא מותאם, אין מאומה רק אני.


האם מדובר באגואיסט דוחה, אולי איש מִדְבַּר בודד, אולי חוויה אוטיסטית?!😆 לא!!


הראיה הפנימית שלא נותנת מקום שיש זולת איננה מכחישה שיש אנשים... חס וחלילה, ההפך.


בגלל שה"אדם הפנימי" מתנהל עם ה"אני שלו", הוא מביא לחברו בכל דיבור ומעשה את *עצמו* לחברו. שם אין "זולת בחוץ", שיא החיבור.


השבוע חגגנו את ח"י אלול, יום ההולדת של שני "המאורות הגדולים", הבעש"ט והרבי הזקן, מורי הדרך *לפנימיות* התורה *ולפנימיות* הנשמה.


בכל השנים יום הולדתם חל בסמיכות לפרשת ""תבוא". והוא נרמז היטב בפרשה.


"לבוא" בתורתינו פירושו *לגמרי*.

לכן "תבוא אל הארץ", תחילת מצוות ביכורים, התקיים רק אחרי ארבע עשרה שנה, אחרי *שכולם* התיישבו בנחלתם.


מורי הדרך הגדולים, הבעש"ט והרבי הזקן, הובילו אותנו *פנימה* בתורה *ופנימה* בנשמה. " *תבוא* אל הארץ". "לבוא" לגמרי. כי זה אני, זוכרים?!🤗


שבת שלום ושנה טובה🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ, לקו"ש חלק י"ט תבא- ח''י אלול)

לרפואת מנוחה רחל בת חיה מושקא לאורך ימים ושנים טובות

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page