top of page

ד"ש מפרשת שמות🎁

בארצם הם היו בני חורין מכובדים. אבל רעב אילץ אותם לרדת למצרים.

בתהליך זוחל, אט אט, נכרכו כבלי עבדות על צווארם. בני יעקב מצאו עצמם עבדים עלובים לפרעה.

ירידות, בדרך מופלאה מבינתנו, הן קרש קפיצה, הכנה לזינוק מעלה.

לירידה תפקיד חשוב. היא מטלטלת, מזעזעת, את ה"טוב הקודם". מכשירה את הכניסה לטוב *חדש*, נפלא לאין ערוך.

כך במצרים, היתה ירידה ונפילה נוראית. משם קפיצה למקום חדש, מתן תורה, והדברים עתיקים.

ומה אתנו?! גם אנחנו בתהליך. מתכוננים לעליה הגדולה מכולן, משיח, גאולה, גילוי אלוקות.

אבל לפני הזינוק, מגיע "פרעה המודרני",😃 שעבוד הפרנסה, טרדות וטלטולי נפש, עוד בלבולים, טרדות וטרדות, אוּף...😕

והנה בשורה טובה☝️, נכון, לַגָּלוּת ולטרדות יש תפקיד חשוב. אבל *אפשר להחליף אותן*.

ספר הזוהר מגלה את הסוד. אפשר להחליף את טרדות החיים החולפים, בטרדות החיים האמיתיים.... כלומר?!🤔

להיות עסוקים, טרודים מודאגים ומטולטלים מחוסר... *הבנת סוגיא בתורה*. ואז.... 👈 זו בלבד תהיה הגלות!

וכך דרש הזוהר את הפסוק הקריטי של גלות מצרים, "וימררו את חייהם בחומר וּבִלְבֵנִים...".

"חייהם"- זו התורה *שהיא חיינו*.

"בחומר"- זה קל וחומר, מידה שהתורה נדרשת.

"בִּלְבֵנִים"- זה ליבון הלכה.

*כאן* בלבד תהיה *הטרדה*. אין צורך בדאגות נוספות. רעיון נועז. מה דעתכם?!🤗

שבת שלום שמחה ומבורכת💐🍷

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק א' שמות י"א י"ז)

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פרעה מתעורר בבוקר לחוץ, מְזַמֵּן בדחיפות את כל החרטומים וכל חכמי מצרים. פרעה: בחלומי פרות יפות ובריאות בשר, אבל הן נבלעו על ידי פרות רעות...

מהפכים, עלילה קופצנית, וחוט אחד ארוך שזור לכל אורכה. והנה "ההצגה הגדולה" מתחילה.☺️ יוסף נמכר לעבד, נעשה שליט, צובר מזון, מתחיל רעב עולמי,...

"פילגש בגבעה", טרגדיה שנצרבה בזיכרון היהודי כאחת הכואבות ביותר, מלחמת אחים. איש לוי נטה ללון בגבעת בנימין. אנשים בני בליעל התעללו באשתו...

bottom of page