top of page

ד"ש מפרשת שמות 🎁


תינוקת, תְּלוּת קיומית מוחלטת. וגם... מלכת העולם, "משפריצה" חיוכים. בטוחה באמא אבא. 🥰


אלו שני המרכיבים של בטחון בה'. 😊 מחד, חוויה עמוקה של התרוקנות, תלות גמורה בה'. משליך גורלי רק בידו (לצד עשיה).


מאידך, רגיעה וביטחון של תינוק. כי הביטחון עצמו מזמין רחמי שמים "שיהיה טוב".


מאוד אנושי לפחד. אבל יש לזה מחיר. ומעשה שהיה כך היה. נוגש מצרי פגע באיש עברי. משה רבינו "ניטרל" אותו. 🤨


דתן ואבירם איימו על משה בהלשנה, "וְיִירָא משה". משה רבינו פחד!


מיד אח"כ מחיר הפחד, "וישמע פרעה, ויבקש להרוג את משה". ביטחון היה מונע את התסבוכת.


להיות תינוק, להשליך עצמי בביטחון ביד ה' לגמרי, עבודה קשה. אבל זה יביא רחמי שמים. קשה אבל כדאי להיות תינוק. 🤗


שבת שלום שמחה ומבורכת🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ל"ו שמות א')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page