top of page

ד"ש מפרשת שמות 🎁


תינוקת, תְּלוּת קיומית מוחלטת. וגם... מלכת העולם, "משפריצה" חיוכים. בטוחה באמא אבא. 🥰


אלו שני המרכיבים של בטחון בה'. 😊 מחד, חוויה עמוקה של התרוקנות, תלות גמורה בה'. משליך גורלי רק בידו (לצד עשיה).


מאידך, רגיעה וביטחון של תינוק. כי הביטחון עצמו מזמין רחמי שמים "שיהיה טוב".


מאוד אנושי לפחד. אבל יש לזה מחיר. ומעשה שהיה כך היה. נוגש מצרי פגע באיש עברי. משה רבינו "ניטרל" אותו. 🤨


דתן ואבירם איימו על משה בהלשנה, "וְיִירָא משה". משה רבינו פחד!


מיד אח"כ מחיר הפחד, "וישמע פרעה, ויבקש להרוג את משה". ביטחון היה מונע את התסבוכת.


להיות תינוק, להשליך עצמי בביטחון ביד ה' לגמרי, עבודה קשה. אבל זה יביא רחמי שמים. קשה אבל כדאי להיות תינוק. 🤗


שבת שלום שמחה ומבורכת🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ל"ו שמות א')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page