top of page

ד"ש מפרשת שלח 🎁


המפקד, אני לא יכול, לאאא! הכניסה לארץ משימה בלתי אפשרית. "ילידי הענק ראינו שם". מפחיד נורא. 😫 "חזק הוא ממנו". מדו"ח המרגלים.

יא מרגלים, מצרים המעצמה הגדולה בעולם, נכנעה בניסים גדולים. ובכניסה לארץ קבלתם פיק ברכיים?! מה קרה?!🤔 מסתבר שנולד כאן אתגר חדש.

בכניסה לארץ נדרשה חשיבה *עצמאית*. ה' אמר "שלח *לך*...". "לך" פירושו " *לדעתך*, אני איני מצווה אותך".

אמרו המרגלים נתבקשנו *לדעתינו*, "או. קיי". עשו הערכת מצב, צ'יק צ'ק הגיעו למסקנה. למראית *עינינו*, המצב אבוד. חזור למדבר.

הגיוני, ועם זאת, הם פספסו בגדול. משום שתודעה עצמית, *"לדעתך"* אינה מנותקת ומוחקת, חלילה, את הקשר עם ה'.

תודעה עצמית באה אחרי המפגש עם ה', *וצומחת* ממנו. *אני* מרגיש את *ציווי ה'*. ובחוויה הזו, גם דרך העיניים *שלי*, בתודעה *שלי*, בכח ה', אפילו בני ענק, *מאומה לא יבצר*!

שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ג שלח א')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page