top of page

ד"ש מפרשת שלח 🎁


המפקד, אני לא יכול, לאאא! הכניסה לארץ משימה בלתי אפשרית. "ילידי הענק ראינו שם". מפחיד נורא. 😫 "חזק הוא ממנו". מדו"ח המרגלים.

יא מרגלים, מצרים המעצמה הגדולה בעולם, נכנעה בניסים גדולים. ובכניסה לארץ קבלתם פיק ברכיים?! מה קרה?!🤔 מסתבר שנולד כאן אתגר חדש.

בכניסה לארץ נדרשה חשיבה *עצמאית*. ה' אמר "שלח *לך*...". "לך" פירושו " *לדעתך*, אני איני מצווה אותך".

אמרו המרגלים נתבקשנו *לדעתינו*, "או. קיי". עשו הערכת מצב, צ'יק צ'ק הגיעו למסקנה. למראית *עינינו*, המצב אבוד. חזור למדבר.

הגיוני, ועם זאת, הם פספסו בגדול. משום שתודעה עצמית, *"לדעתך"* אינה מנותקת ומוחקת, חלילה, את הקשר עם ה'.

תודעה עצמית באה אחרי המפגש עם ה', *וצומחת* ממנו. *אני* מרגיש את *ציווי ה'*. ובחוויה הזו, גם דרך העיניים *שלי*, בתודעה *שלי*, בכח ה', אפילו בני ענק, *מאומה לא יבצר*!

שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ג שלח א')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page