top of page

ד"ש מפרשת שופטים🎁וויכוח עַז. הייתה או לא הייתה הלוואה. באים עדים ומוכיחים, כן, ההלוואה התקיימה.


עדים מסוג זה נועדו להוכיח. כמו מצלמה אנושית שמתעדת. קוראים להם "עידי בירור". הם מבררים את שאירע.


בתפנית שְׂמֵחָה, "הרי את מקודשת לי...". מזל טוב, הם התחתנו🥰.


בשונה מעדים בהלוואה, העדים בחופה *שותפים פעילים*. הם חלק מהתהליך.☝️בלעדיהם *אין קדושין*, והאישה נשארת פנויה.

עדים אלו קרויים "עדי קיום".


עכשיו לזירה הגדולה. למעשה הגדולה מכולם, העדות על ה'.😊 גם כאן שני סוגי עדות.


השמים והארץ הם עדות על קיום האין סוף. "העידותי בכם... את השמים ואת הארץ"


פעולתם ללא לאות, ללא הֶאָטָה, במערכות העל כמו בתת מערכות. הם עדות, *יש אין סוף*. "עדי בירור".


אבל כן, צריך לפתוח עיניים ואוזניים לשמוע ולהאזין לעדותם.


(מכאן צפירת הרגעה למודאגים מהתקררות השמש😁)


נעבור לידיעה על גבול השערורייתי,😆 יש עדים לנוכחות ה' *שיוצרים* מציאות חדשה.

*"עדי קיום"*. שמעתם נכון.


העדים הללו הם אנחנו... עם ישראל. "אתם עדי נאום ה' ".


בשונה מהשמים והארץ המעידים על ה' הנמצא בהם מכבר, חשיפה של הקיים. העדות שלנו על ה' יוצרת עומק חדש, חיבור חדש, *מציאות חדשה*.


למעשה על ידי תורה ומצוות בעמל ויגיעה לא יתוארו מצידנו, אנחנו *"מביאים" את ה' למקום חדש*, למודעות, לתוכנו. עדות שיוצרת מציאות.


שבת שלום כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקוש חלק יט שופטים ד')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page