ד"ש מפרשת קורח 🎁

מרד, מפלגת המרגלים מסרבת להיכנס לארץ.


הם מרימים על נס את החיים במדבר. ששקקט, התבוננות, רוחניות, מודעות אלוקית... *כאן* האלוקים, בכו המרגלים.


הם טעו. ה' נמצא בתכלי'ס, במצוות ביבול החקלאי, בצמר... במצוות שבחומר. "המעשה עיקר". ו"טובה *הארץ*".


קורח, עם רגשות קיפוח מכבר, שמע היטב ו"נדלק". סערה חדשה התרגשה.


"מדוע תתנשאו" הטיח קורח במשה. בהנחת תפילין שלי נמצא *אותו* האלוקים שנמצא בתפילין שלך. "כולם קדושים ובתוכם ה' "


נכון, אתה משה "איש האלוקים", בעל תודעה רוחנית גבוהה מכולנו. אבל העיקר הוא *המעשה*. כאן כולם שווים. זוכר?!


המרגלים בגישה *שמימית*, קורח בעל פרקטיקה *מעשית*. שתי גישות קוטביות, רחוקות, עם הנחת היסוד *משותפת*, ה' נמצא ב"קצה".


אלו גם אלו טעו, ה' לא ב"קצה". ה' הוא *הכל*. לכן בתורה יש אחדות. גם עשיה ארצית, וגם פיתוח תודעה רוחנית.


אפשר להניח תפילין, לאכול מצה, לתת צדקה... מעשה "יבש". אומנם זה כבר הרבה מאוד, ה' נמצא כאן. אבל באופן חשוך, אטום ומוסתר.


ואפשר גם *להתבונן, לראות ולאהוב*. במעשה הטוב הזה ה' נמצא. האלוקות במצווה *"מאירה"* גלויה.


את זה מוסיף משה לקורח "בוקר וְיֹדַע ה' .

"בוקר"- זריחה ואור.

"וְיֹדַע ה' "- מודעות אלוקית.


*לראות ולהרגיש* במצה, תפילין, סוכה... *ה' פה*. זה מקבלים ממשה.


שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ד' קורח)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מספרים על הצדיק רבי זוסיא שלא היה שומע רע שסיפרו על יהודי. פשוט מתחרש. רבי לוי יצחק מבארדיטשוב היה שומע את הרע. והיה מוצא בו טוב מוסתר. הבעש"ט שמע את הרע. לא טִשְׁטֵשׁ אותו באמצעות טוב. *הוא אהב את הי

יום הולדת שמח. לוּ לוּ לוּ🎈🎊 אבינו הקדום, אדם הראשון נברא בראש השנה א' תשרי, לפני כששת אלפי שנה. ששה ימים לפני אדם נברא העולם ומלואו. אבל *"ראש השנה"* המתין בסבלנות לבריאת אדם. רק אז נקבע. ביום הראש

בַּי בַּי לשנת תשפ"ב, היינו יחד "חתיכת חיים". אבל "הגיע הזמן" להתקדם. נפרדים?! לא, "חודש העיבור" ממשיך איתנו.😊 כמו כל שנה, לתשפ"ב יש תעודת זהות, מאפיינים יחודיים. אחד מרכזי הוא חודש נוסף, *"שנה מעובר