top of page

ד"ש מפרשת קדושים 🎁"אהבת ישראל", איך? איפה לחפש? לפניכם מספר קולות:


- אנחנו בסירה אחת, רק יחד נשיט אותה.

- תקשורת בריאה

- ראיה מרוככת וחומלת.

- תפסיק לדבר על אהבה, עָבוֹר לעשיה😆


במבט חסידי; מֵעֵבֶר לְמָה שנעשה במרחב ביננו, אהבת ישראל זה משהו שלי עם עצמי.


אם אצליח לקלף את הציפויים, מָסַכים שלי, "קליפות" בשפה הקבלית, תבזיק תבהיק אצלי נקודה יהודית אחת שיש בכולנו.


תחת הררי טינה (שנאה 🤔) אינטרסים מנוגדים, מוסתרת בשורש הנשמה מציאות אחת. בלשון הרבי הזקן, "אהבה שאינה תלויה בדבר".


להיות אוהב ונאהב, אפשר וצריך לחפש ביחסי גומלין, טכניקות תקשורת... הכל נהדר.


ואפשר עוד, "לחפור" בתוכי, ולמצוא את האחדות הנסתרת. למצוא ש"ואהבת לרעך" זה..."כָּמוֹךָ".


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ב' במדבר, סעיפים י"ד- י"ט)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page