top of page

ד"ש מפרשת פרה🎁

עַמֵּנוּ עם תזזיתי. יש בנו חדשנות, מהפכנות, תנועה, כמו שיש בנו אש חסרת מנוחה. מתנועעת תמיד למעלה.


האש הזו, ללא שנדע, באה מהנשמה, "נר ה'". היא *בתנועה* תמידית, בגעגועים. שואפת לחזור למעלה, לה' אין סוף.


יש בנו גם "מים". התכונה לרדת. להתמקם למטה, ולהתיישב *שם* בנוחות. זה בא מהגוף.


ולפעמים, הנשמה *רק* עולה. והגוף *רק* יורד. יש "ברוגז", הם לא נפגשים. זה, אויה, מוות, בשר ללא נשמה.


התיקון, שורפים "פרה אדומה" *באש*. את האפר מערבים *במים*. ומזים אותם על טמא שנגע במת. אש וגם מים.


הנשמה (אש) והגוף (מים) *מתחברים* נוצר "הגשר לחיים".


בגוף נולד רצון *להתעלות* להדבק בחיים ממעל, ובנשמה רצון *לרדת*, להאיר למטה.


בפסח, בעז"ה,🙏 נעלה לרגל ונאכל בליל הסדר קרבן פסח.


כהכנה, השבת נוציא ספר תורה נוסף. נקרא בו פרשת *פרה אדומה*, דיני טהרת טומאת מת.


הקריאה הזו היא תזכורת, את קורבן פסח, הכבש, יש לאכול *בטהרה*, נשמה וגוף בחיבור.


פרה אדומה היא "חוקת (כל) התורה". כי כל החיים היהודיים הם חיבור. העולם וה' אחד.


שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ, ספר השיחות ה'תש"נ, ש"פ תשא, פ' פרה)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

- "יא חתיכת...".😡 - אחי, למה ככה?! - הוא הזיק לי. אני פגוע! - כן, אבל *למה עשית אותו "אלוקים"?!*🤔 כעס כלפי אדם בשר ודם, זה כמו לנשוך את השוט. ולא לראות שמישהו מלמעלה מפעיל אותו. העבריין הפוגע בטיפשו

חושך, עמוד השחר טרם עלה, נכנסו הכּׂהנים לעזרה. ואבוקות של אוּר בידם. הם התפצלו לשתי קבוצות, סבבו את כל העזרה, נפגשו ואמרו, "שלום, הכל שלום"... מתחיל יום בבית המקדש. אבל בשבת אסור לטלטל אבוקה בוערת. מה

- חג שבועות שמח. - הלו, התבלבלת. היום פורים! סליחה, זה היין...😃 אבל הידעת?! חג פורים הוא ההמשך והשיא של חג שבועות. זה התחיל בשבועות, קבלנו את התורה ברצון,😊 וגם... בכפיה ואונס.😕 באותו יום נשגב, אהבת

bottom of page