top of page

ד"ש מפרשת פינחס🎁


באלגן בראש, מחכה בכיליון עיניים לסיום התואר, לגמילת הילדים מהטיטול, לכניסה לבית, ל...

כל נקודת חיים נמצאת על רצף, הכנה לשלב הבא. "וואלה" כך ראוי! אבל *מתי נתחיל לחיות?!* ביציאה לפנסיה?! אולי אחרי...?!😬😆🤔

מיידפולנס, מדיטציה, כלים מצויינים לחיים כאן ועכשיו, תהליך עולמי מֻכְוָון גאולה.

התורה יוצקת בכלים הַלָּלוּ תוכן אלוקי.

בכל שלב *אני נמצא לחלוטין* כי, אחי... פתח עיניים. *ה' נמצא כאן*!!

בהכנה שזורה *אותה כוונה אלוקית* שיש ביעד. אז כבוד בבקשה, לא לרוץ!😊

בראי הפרשה. חלוקת הארץ התקיימה באמצעות הגרלה. וראו זה פלא הפתק שהרימו "צווח ואמר" את שם השבט. שנאמר "על *פי* הגורל". יש לפתק "פה" מדבר.

פתק מדבר?!....נס אדיר! נס מיותר?! לָמָּה וּלְמָה הנס?

רואים כאן רצינות תהומית בהגרלה שהייתה אמצעי, אקט טכני בלבד.

כל הרבדים שנפש האדם מתבטאת בהם, מחשבה, דיבור ומעשה הופיעו בהגרלה.

היו בהגרלה תיכנון *ומחשבה*. כמובן גם *מעשה*. ועכשיו משלים את התמונה *דיבור*. ללמד, גם באמצע הדרך, תחנת ביניים, *אני שקוע לגמרי.*

אקטואליה יהודית, רגע לפני הגאולה. הגלות היא שלב ביניים לקראת הגאולה. אבל כבוד! אנחנו לא עוברים אותה בריצת אמוק, סותמים אף ואוזניים.

הגלות שלב מוכרח לפני הגאולה, נמצא בה אותו אלוקים שישנו בגאולה. אז קדימה, בואו פנימה. נעשה לנו *כבר עכשיו* "יום גאולה". 🤗

שבת שלום שמחה ומבורכת💐🍷

(מעובד משיחת הרבי מה"מ ה'תשנ"א פרשת פינחס)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page