top of page

ד"ש מפרשת עקב 🎁תמונה א':

המוני בית ישראל נוהרים להר הקודש, לבית המקדש. אלוקות אין סופית גלויה, מענגת, סוחפת. השתחוואה פנימית מול גדלות ה'.


תמונה ב':

חורבן הבית, החושך והשקר מבלבלים. הבהמיות והאגו חוגגים בראש חוצות. העיקר טפל והטפל עיקר, *גלות*.


בתוך המציאות המסוכסכת והמסובכת הזו.... הנחת תפילין? הדלקת נרות שבת? אהבת ישראל...? ככןןןן, *כאן* העומק נמצא.


בבית המקדש האירה אלוקות. העונג של הנברא "התערבב" בקשר עם ה'. כאילו הסתיר מעט את נוכחות הבורא.


אבל *דווקא* בגלות, במצב ש"לא בא לי". כאן המצוות הן👈 *רק* בגלל ציווי הבורא! *ה' עצמו לבדו*!

הגלות, איפוא, היא שלב המשך עמוק בקשר עם ה'.


"והיה עקב תשמעון...".

"עקב"- הוא זמן הגלות ("עקבתא דמשיחא"). בחושך אפשר להגיע ל"ברית", "חסד", ו"שבועה" של ה'.

מכאן ממשיכים לפרשת *"ראה"*, ראיה. בסוף זה גם צריך להאיר.🤗


שבת שלום שמחה ומבורכת🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקוש חלק ט' עקב א')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page