top of page

ד"ש מפרשת נשא 🎁

עמוסות לעייפה, התנהלו בשבילי המדבר שש עגלות צנועות בגודלן.

עליהן משא אדיר, משכן ה' המפורק. קרשי ענק צבורים זה על זה, השתרבבו מחוץ לעגלות הקטנות.

אבל, נתחיל את הסיפור מתחילתו. 😊

היה זה אחר הקמת המשכן, לכבוד ההקמה, שני עשר נשיאי ישראל התגייסו ותרמו שש עגלות, *חצי עגלה* לנשיא.

פששש... נדיבות גואה על גדותיה. סליחה על הציניות.😳

פער משווע בין עשירות מלכותית בלתי נתפסת שהתקיימה במשכן, מול, נאמר בעדינות..., "חסכנות מופלגת".🤔

הגיענו לנקודה! במשכן ה' *מאיר*. שם רואים כיצד ה' נמצא *בכל מקום*. רואים שכל חלקיק בבריאה בעל ערך וכוונה.

עגלות עם מעט יותר מהצורך זו אמירה הפוכה. כאילו יש חלק שלעולם לא ישמש, סתם מנותק.

לכן *עשירות מלכותית*, כן ללא הגבלה. "מיותר", לא ולא. בכל חלקיק יש מטרה עליונה.

שבת שלום וקבלת התורה בשמחה ופנימיות 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקוש חלק כח נשא ב')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page