top of page

ד"ש מפרשת נשא 🎁

עמוסות לעייפה, התנהלו בשבילי המדבר שש עגלות צנועות בגודלן.

עליהן משא אדיר, משכן ה' המפורק. קרשי ענק צבורים זה על זה, השתרבבו מחוץ לעגלות הקטנות.

אבל, נתחיל את הסיפור מתחילתו. 😊

היה זה אחר הקמת המשכן, לכבוד ההקמה, שני עשר נשיאי ישראל התגייסו ותרמו שש עגלות, *חצי עגלה* לנשיא.

פששש... נדיבות גואה על גדותיה. סליחה על הציניות.😳

פער משווע בין עשירות מלכותית בלתי נתפסת שהתקיימה במשכן, מול, נאמר בעדינות..., "חסכנות מופלגת".🤔

הגיענו לנקודה! במשכן ה' *מאיר*. שם רואים כיצד ה' נמצא *בכל מקום*. רואים שכל חלקיק בבריאה בעל ערך וכוונה.

עגלות עם מעט יותר מהצורך זו אמירה הפוכה. כאילו יש חלק שלעולם לא ישמש, סתם מנותק.

לכן *עשירות מלכותית*, כן ללא הגבלה. "מיותר", לא ולא. בכל חלקיק יש מטרה עליונה.

שבת שלום וקבלת התורה בשמחה ופנימיות 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקוש חלק כח נשא ב')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page