top of page

ד"ש מפרשת משפטים 🎁


עבד עברי, הוא מכר את עצמו בגלל חובות, או שמכרו אותו בגלל גניבה שלא היה בידו להשיב... לא נעים. ☹️


זכויות סוציאליות: האדון חייב במזונות משפחתו של העבד, יחס הוגן, אם יש כרית אחת העבד יקבל אותה, שיחרור ופיצויים אחרי שש שנים. אבל העבד עבד. הוא חייב לעבוד!


בַּקשר עם ה' אנחנו קרויים בנים וגם עבדים.


"בן" זה שם עמוק מאוד. הקריאה "אבא" מזיזה את האב מתוכו.


אבל יש עומק ב"עבד" שאין ב"בן". הבן אחרי הכל הוא אדם נפרד לעצמו. הוא עושה למען אביו גם אם יהיה לו קשה, כי זה מתאים לו כבן.


לעבד אין ברירה. הוא מחוייב לרצון האדון. עשיה שלו היא רצון האדון עצמו. לכן אומרים "עבד מלך, מלך".


להיות "בן" לה' זה להזדהות עם רצון ה'. זה הרצון שלי. עמוק אבל מוגבל.

לבחור להיות "עבד", לקבל על עצמי מחויייבות. זה לקבל את הרצון האין סופי, הלא מוגבל של ה'.


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד ממאמר הרבי מה"מ מאמר מרגלא בפומיה דרבא תש"מ)

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page