top of page

ד"ש מפרשת משפטים 🎁


עבד עברי, הוא מכר את עצמו בגלל חובות, או שמכרו אותו בגלל גניבה שלא היה בידו להשיב... לא נעים. ☹️


זכויות סוציאליות: האדון חייב במזונות משפחתו של העבד, יחס הוגן, אם יש כרית אחת העבד יקבל אותה, שיחרור ופיצויים אחרי שש שנים. אבל העבד עבד. הוא חייב לעבוד!


בַּקשר עם ה' אנחנו קרויים בנים וגם עבדים.


"בן" זה שם עמוק מאוד. הקריאה "אבא" מזיזה את האב מתוכו.


אבל יש עומק ב"עבד" שאין ב"בן". הבן אחרי הכל הוא אדם נפרד לעצמו. הוא עושה למען אביו גם אם יהיה לו קשה, כי זה מתאים לו כבן.


לעבד אין ברירה. הוא מחוייב לרצון האדון. עשיה שלו היא רצון האדון עצמו. לכן אומרים "עבד מלך, מלך".


להיות "בן" לה' זה להזדהות עם רצון ה'. זה הרצון שלי. עמוק אבל מוגבל.

לבחור להיות "עבד", לקבל על עצמי מחויייבות. זה לקבל את הרצון האין סופי, הלא מוגבל של ה'.


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד ממאמר הרבי מה"מ מאמר מרגלא בפומיה דרבא תש"מ)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page