top of page

ד"ש מפרשת מסעי🎁

אפשר לחתוך, לפורר, לחלק, לְשַׁבֵּר... כל דבר. כי כל דבר מורכב מחלקים קטנים, חלקיקים, ותת חלקיקים עד בלי די.

אבל את ה' אי אפשר "לחלק", הוא אינו מורכב מחלקים, איברים... הוא אחד לגמרי. קשה לדמיין. 🤔

מכאן לענני הכבוד במדבר, בשונה ממים ואוכל שניתנו בחלוקה אישית נפרדת, אותם עננים סוככו והֵצֵלּוּ על אבותנו *בשווה*.

העננים העניקו מחסה לכולם *ללא חלוקה*, כי האיר והתגלה בהם ה' אחד שאינו ניתן לחלוקה.

את העננים קבלנו בזכות הצדיק, אהרן כהן גדול. 🥰 לכן בפטירתו הם הסתלקו.

ועוד, אהרן היה מפורסם בהשכנת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו.

ה"פטנט" עבד ככה. אהרן גילה לנו שאומנם לכל אחד יש גוף נפרד. אבל בפנים לכולנו יש את "הדבר האחד", ענני הכבוד.

מוזמנים להיכנס לענן. בעצם...🤔 הוא מצוי בתוכי.🤗

שבת שלום שמחה ומבורכת💐🍷

(מעובד משיחת הרבי מה"מ דבר מלכות ש"פ מטות מסעי ה'תשנ"א)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page