top of page

ד"ש מפרשת מסעי🎁

אפשר לחתוך, לפורר, לחלק, לְשַׁבֵּר... כל דבר. כי כל דבר מורכב מחלקים קטנים, חלקיקים, ותת חלקיקים עד בלי די.

אבל את ה' אי אפשר "לחלק", הוא אינו מורכב מחלקים, איברים... הוא אחד לגמרי. קשה לדמיין. 🤔

מכאן לענני הכבוד במדבר, בשונה ממים ואוכל שניתנו בחלוקה אישית נפרדת, אותם עננים סוככו והֵצֵלּוּ על אבותנו *בשווה*.

העננים העניקו מחסה לכולם *ללא חלוקה*, כי האיר והתגלה בהם ה' אחד שאינו ניתן לחלוקה.

את העננים קבלנו בזכות הצדיק, אהרן כהן גדול. 🥰 לכן בפטירתו הם הסתלקו.

ועוד, אהרן היה מפורסם בהשכנת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו.

ה"פטנט" עבד ככה. אהרן גילה לנו שאומנם לכל אחד יש גוף נפרד. אבל בפנים לכולנו יש את "הדבר האחד", ענני הכבוד.

מוזמנים להיכנס לענן. בעצם...🤔 הוא מצוי בתוכי.🤗

שבת שלום שמחה ומבורכת💐🍷

(מעובד משיחת הרבי מה"מ דבר מלכות ש"פ מטות מסעי ה'תשנ"א)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page