ד"ש מפרשת מטות🎁אבא אמא אוהבים את ילדיהם! כך כמובן הרגישו גם אנשי מִדיׇן.

אבל השנאה שהם רחשו לנו היתה גדולה מאהבת ילדיהם שלהם.


בעצת בלעם הם הפקירו את *בנותיהם*, ושלחו אותן להכשיל אותנו.


מאפיינים לשנאה: לעיתים היא מתלקחת בגלל פגיעה, ניגודי אינטרסים...סיבות שונות. על כזו שנאה אפשר, אולי בקושי, לגשר.


ויש שנאה שנובעת *מעצם הקיום* של השני. הוא מרגיש שהקיום של אחיו מצמצם ומקטין אותו. הסברי הסרק יצוצו אחר כך.


שורשי איבה זו אינם מתחילים בגלל "משהו שהוא עשה לי". הם מצויים בשונא עצמו. הוא תופס עצמו "גדול", מציאות בלעדית. לכן, כל דבר חוץ ממנו מאיים עליו.


מכאן, הוא צריך להרוס את השני. לכן גם דברי חכמה שאחיו יאמר הוא יכריז עליהם שהם טפשות ואווילות.


מדין היו מסוג זה. הם כלל לא היו פגועים, מאויימים... מישראל. היתה זו "שנאה לשמה". לכן שמם "מדין", מלשון מדון ומריבה, הרע המזוקק.


למלחמת מדין יוצא משה רבינו, המשימה האחרונה שהשלימה את מפעל חייו לדורות.


משה לא מתעסק עם טענות הסרק של השונא. *זה לא שם*. הוא מטפל *בשורש*, כיצד לתת מקום.


משה פותח לנו חלון *לגדלות האמיתית*, גדלות ה' שמשתקפת בתורה. שם *כולנו קטנים*. לכן *יש מקום לכולם*.


בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. בית המקדש השלישי יבנה באהבת חינם. כן אתה באמת אחי. 🤗


שבת שלום שמחה ומבורכת 💐🍷

(מעובד ממאמר הרבי מה"מ תורת מנחם תשמ"ז ש"פ מטו"מ ד"ה החלצו מאתכם)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מספרים על הצדיק רבי זוסיא שלא היה שומע רע שסיפרו על יהודי. פשוט מתחרש. רבי לוי יצחק מבארדיטשוב היה שומע את הרע. והיה מוצא בו טוב מוסתר. הבעש"ט שמע את הרע. לא טִשְׁטֵשׁ אותו באמצעות טוב. *הוא אהב את הי

יום הולדת שמח. לוּ לוּ לוּ🎈🎊 אבינו הקדום, אדם הראשון נברא בראש השנה א' תשרי, לפני כששת אלפי שנה. ששה ימים לפני אדם נברא העולם ומלואו. אבל *"ראש השנה"* המתין בסבלנות לבריאת אדם. רק אז נקבע. ביום הראש

בַּי בַּי לשנת תשפ"ב, היינו יחד "חתיכת חיים". אבל "הגיע הזמן" להתקדם. נפרדים?! לא, "חודש העיבור" ממשיך איתנו.😊 כמו כל שנה, לתשפ"ב יש תעודת זהות, מאפיינים יחודיים. אחד מרכזי הוא חודש נוסף, *"שנה מעובר