top of page

ד"ש מפרשת לך לך🎁

אברהם, אבינו הראשון, פותח עיניים, מתבונן בשמים ובארץ. ומוכיח, *יש מנהיג לעולם*.


להוכחות של אברהם יש כח לְאַמֵּת, לשכנע. אבל את הבורא *הוא לא רואה*.

ואז בגיל שבעים וחמש...


"ויאמר ה' לאברם". ה' מתגלה אל אברהם. הפעם ללא הוכחות. עכשיו אברהם *רואה*.


מַעֲבָר *תהומי*. הוכחות מבוססות על *שכל אנושי מוגבל*. לכן הן מייצרות ידיעה מוגבלת.


אבל עכשיו הידיעה של אברהם נובעת *מֵהתגלות ה' בעצמו*. זו הִתְאַמְּתוּת וחיבור *ללא הגבלה*.


*כאן* מתחיל בתורה הסיפור *הראשון* על אברהם. ואילו מעשיו המדהימים משך עשרות שנים קודם *נמחקו* בתורה.


כי היהודי מתחיל "ויאמר ה' אל...". ראִיה, *התגלות ה'* מעל הגבלות הבריאה.


יש בנו מקום בפנים שאלוקות "נשפכת" בגלוי, *שרואים*. אומנם הוא מכוסה ומוסתר תחת הררי בשר. אבל תמיד קיים, סוד האמונה היהודית.


שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ה לך לך א')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

- "יא חתיכת...".😡 - אחי, למה ככה?! - הוא הזיק לי. אני פגוע! - כן, אבל *למה עשית אותו "אלוקים"?!*🤔 כעס כלפי אדם בשר ודם, זה כמו לנשוך את השוט. ולא לראות שמישהו מלמעלה מפעיל אותו. העבריין הפוגע בטיפשו

חושך, עמוד השחר טרם עלה, נכנסו הכּׂהנים לעזרה. ואבוקות של אוּר בידם. הם התפצלו לשתי קבוצות, סבבו את כל העזרה, נפגשו ואמרו, "שלום, הכל שלום"... מתחיל יום בבית המקדש. אבל בשבת אסור לטלטל אבוקה בוערת. מה

עַמֵּנוּ עם תזזיתי. יש בנו חדשנות, מהפכנות, תנועה, כמו שיש בנו אש חסרת מנוחה. מתנועעת תמיד למעלה. האש הזו, ללא שנדע, באה מהנשמה, "נר ה'". היא *בתנועה* תמידית, בגעגועים. שואפת לחזור למעלה, לה' אין סוף

bottom of page