top of page

ד"ש מפרשת יתרו🎁

פיצוצים אדירים, "קולות וברקים..." שכמותם לא נשמעו. "ויחרד כל העם". מתן תורה החל.

אבל...🤔 ליד *"אנכי ה' אלוקיך"*, הגדלות האין סופית, הכל קטן פחות מִגַּמָּדִי. מה מוסיפים קולות וברקים? "תפאורה ואפקטים"?!

ובכן, הקולות לא נועדו *לייצר* התפעלות ורושם. הקולות היו *תוצאה* טבעית של זעזוע רבתי, מהפך.

פתאום גילוי מרעיד! היציב ביותר, הכי מובן מאליו- השמים והארץ. הם מעצמם אפס. הם רק רמז *והשתקפות* של מציאות עליונה, גבוהה לאין ערוך.

מהפך בתפיסת המציאות! העולם "יצא מהכלים", החל להשמיע קולות וברקים.

מלאכים עליונים ("שרפים") לא ישמיעו "קולות". הם יודעים שה' *הוא* המציאות האמיתית. להם אין "הפתעות".

אבל דווקא *כאן*👇בעולמנו המגושם והגס שמשמיע קולות הפתעה למשמע קול אלוקי, דווקא כאן ניתנה תורה.

כי תכלית הבריאה היא *לחבר*. לראות בכל דבר גשמי מנותק, כיצד הוא רמז והשתקפות של מציאות אמיתית מעליו.

שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ל"ג שבועות א')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

- "יא חתיכת...".😡 - אחי, למה ככה?! - הוא הזיק לי. אני פגוע! - כן, אבל *למה עשית אותו "אלוקים"?!*🤔 כעס כלפי אדם בשר ודם, זה כמו לנשוך את השוט. ולא לראות שמישהו מלמעלה מפעיל אותו. העבריין הפוגע בטיפשו

חושך, עמוד השחר טרם עלה, נכנסו הכּׂהנים לעזרה. ואבוקות של אוּר בידם. הם התפצלו לשתי קבוצות, סבבו את כל העזרה, נפגשו ואמרו, "שלום, הכל שלום"... מתחיל יום בבית המקדש. אבל בשבת אסור לטלטל אבוקה בוערת. מה

עַמֵּנוּ עם תזזיתי. יש בנו חדשנות, מהפכנות, תנועה, כמו שיש בנו אש חסרת מנוחה. מתנועעת תמיד למעלה. האש הזו, ללא שנדע, באה מהנשמה, "נר ה'". היא *בתנועה* תמידית, בגעגועים. שואפת לחזור למעלה, לה' אין סוף

bottom of page