top of page

ד"ש מפרשת חיי שרה🎁

לפעמים נמאס להתרגש, לקחת ללב. ולכן עוטים חליפת מגן, מפתחים *אדישות*.


אברהם אבינו מגיע לפרק האחרון, "אברהם זקן בא בימים". אדיש?! ללאאא!


"זקן" מלמד חיים שנים רבות. לעומת זאת "בא בימים", לא מלמד *כמות* שנים. אלא *כיצד* אברהם חי אותן.


" *בא* בימים" זה לא לעבור ליד. אלא *לבוא* ולהיכנס. להיות מחובר עם המתרחש.


לבוא "בימים" זה לאפשר לעצמי להיות מושפע ממה שקורה. לשמוח וגם, ה' ירחם, להצטער. להוריד הגנות, לתת לחיים לגעת בי, *לחיות*.


האומץ לחיות *הכל*, מגיע מאמונה. מכיוון *שהכל* בא מה'. כל המאורעות הם חלק משיחה עם בורא עולם, כדאי להתרגש.


"בא בימים" נאמר באברהם בגיל מאה. ושוב בפרשתנו עשרות שנים מאוחר יותר. כי אברהם נשאר חי ומחובר גם הרבה אחרי גיל פנסיה.


שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ל"ה חיי שרה ב', "שיחות קודש" חיי שרה תשמ"ח)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

- "יא חתיכת...".😡 - אחי, למה ככה?! - הוא הזיק לי. אני פגוע! - כן, אבל *למה עשית אותו "אלוקים"?!*🤔 כעס כלפי אדם בשר ודם, זה כמו לנשוך את השוט. ולא לראות שמישהו מלמעלה מפעיל אותו. העבריין הפוגע בטיפשו

חושך, עמוד השחר טרם עלה, נכנסו הכּׂהנים לעזרה. ואבוקות של אוּר בידם. הם התפצלו לשתי קבוצות, סבבו את כל העזרה, נפגשו ואמרו, "שלום, הכל שלום"... מתחיל יום בבית המקדש. אבל בשבת אסור לטלטל אבוקה בוערת. מה

עַמֵּנוּ עם תזזיתי. יש בנו חדשנות, מהפכנות, תנועה, כמו שיש בנו אש חסרת מנוחה. מתנועעת תמיד למעלה. האש הזו, ללא שנדע, באה מהנשמה, "נר ה'". היא *בתנועה* תמידית, בגעגועים. שואפת לחזור למעלה, לה' אין סוף

bottom of page