top of page

ד"ש מפרשת חוקת 🎁- תגיד, כואב לך? אפילו קצת?

- מה אמור לכאוב לי?

- שאני כָּאוּב!

- האמת, לא ממש.

- 🤔... לא אתה תעזור לי!


אכן, כדי לעזור צריך להגיע אליו, להיות איתו, להרגיש כמוהו.


להרגיש כמוהו אומר למצוא שגם לי בתוכי יש חלק נאשם, חולה, מוחלש, טמא... *"להיות איתו"* בסירה אחת.


בתפנית חדה, הכהן המטהר את טמא המת בתהליך הטהרה... *נטמא* בעצמו. כי לטהר טומאה צריך *להגיע לשם*.


אבל זהירות! לא להיתקע! חובה להמשיך ולמצוא בי את החלק הבריא, הטהור, החזק, החלק *המתקן*. נקודת משען למנוף להרים את מי שזקוק לעזרה.


כמו חילוץ סירה בים סוער. ראשית צריך להגיע, לעלות על הסירה, לקשור וו גרירה. אח"כ לחזור למקום בטוח, ו... לתת משיכה הגונה. 😊


לכן הכהן המטהר נטמא טומאה קלה, רק "עד הערב". וקדימה! "לצאת מזה". כדי שסוף סוף הוא יהיה מסוגל לטהר.


שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

מעובד משיחת הרבי מה"מ ("תורת מנחם" תשמ"ו חלק ד' עמוד 454)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page