top of page

ד"ש מפרשת וישלח 🎁

עודכן: 28 בנוב׳ 2021אפשר להיות "קטן" בגלל חוויות כישלון, צרות... ,ה' ישמור. אבל אצל יעקב אבינו זה עבד הפוך. הוא היה קטן בגלל הצלחה.


מֵחֹסֶר כל, הוא נעשה בעל משפחה נרחבת, עשיר מופלג. "ויפרוץ האיש מאוד מאוד". ודווקא ההצלחה הקטינה אותו", קטונתי מכל החסדים". 🤔 למה?


יעקב חווה בחסדים את ה' ("החסדים... שעשית"). הוא נהיה קטן מול הגדלות של ה'.


קטנות שבאה בגלל צרות שעיצבו אשיות מעוכה, משאירה את הקטן מבוסס ותקוע בעצמו.


יעקב בתוכו היה ענק. הביטול והקטנות שלו היו יציאה מעצמו. יציאה ופתיחה למרחבים לא מוגבלים, "החסדים שעשית את עבדך".


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ט"ו וישלח- י"ט כסלו ב')

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page