top of page

ד"ש מפרשת וישב🎁

יוסף חולם. הוא ואחיו אוספים שבולים, קושרים אותם יחד לאלומות, וכולן משתחוות לזו של יוסף.

והנה מגיע החלום השני. השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים ליוסף.

שני חלומות תמונה אחת, שדה וגרמי שמים. הסיפור של היהודי, חיים גם בארץ וגם בשמים.

לצורך השוואה, חלומות פרעה עוסקים רק בפרות ושיבולים, "מחלקת ארץ". הוא לא חולם שמים.

השוואה נוספת, חלומות יוסף בסימן עליה, קודם שדה ואח"כ שמים. כי השדה הוא מקפצה ליותר גבוה, לשמים.

פרעה יורד מפרות סוג החי לשיבולים, צומח. פוחת והולך.

הנשמה ירדה לעולם, התלבשה בגוף, משתמשת באוכל, כסף... *כדי לעבוד ה'*. בונה סולם שמרומם שדה לשמים.

מכאן התסיסה וחוסר המנוחה שמאפיין את בני עמנו. כי גוף וכסף בלבד זה " *חצי* סיפור".

פרעה כפוף לחוקי ה"שדה". חוק טבע מרכזי הוא חוק החלודה, הַבְּלוּת והכליה.

לכן חלומותיו בסימן ירידה, מסוג החי לצומח. היום נותרה ממנו ארכיאולגיה בלבד.🤔

בחזרה לחלומות יוסף. מה עושים בשדה? *עובדים קשה*, מזיעים. ומה העבודה?

"מאלמים אלומים". לוקחים נפרדים ומאחדים אותם לאלומה *אחת*. מוצאים בחומרים השונים במאורעות הנפרדים. ה' *אחד*.

שבת שלום וחנוכה מאיר ושמח🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ג' וישב)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page