top of page

ד"ש מפרשת וישב 🎁לפעמים צריך להילחם. לפעמים להתעלם, להיות מעל. ולפעמים... רררגע, סבלנות! הנה מגיע יוסף הצדיק. 🤗


יוסף לא נלחם במצרים. גם לא התנתק. הוא האיר במצרים. "וירא אדוניו כי ה' אתו..." משם יוסף נעשה השליט, מלכות מצרים התהפכה.


הרע מפריע, מכאן או להילחם או לברוח. אבל יוסף היה בגובה אחר. הוא נשאר במקום הרע, והפך אותו לתועלת.


ליוסף האיר האור שמעל העולם לגמרי. הוא לא צריך לברוח. יוסף נשאר במקום הרע. מישיר מבט. ומגלה, ה' כאן.


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ה וישב י"ט כסלו)

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page