top of page

ד"ש מפרשת וישב 🎁לפעמים צריך להילחם. לפעמים להתעלם, להיות מעל. ולפעמים... רררגע, סבלנות! הנה מגיע יוסף הצדיק. 🤗


יוסף לא נלחם במצרים. גם לא התנתק. הוא האיר במצרים. "וירא אדוניו כי ה' אתו..." משם יוסף נעשה השליט, מלכות מצרים התהפכה.


הרע מפריע, מכאן או להילחם או לברוח. אבל יוסף היה בגובה אחר. הוא נשאר במקום הרע, והפך אותו לתועלת.


ליוסף האיר האור שמעל העולם לגמרי. הוא לא צריך לברוח. יוסף נשאר במקום הרע. מישיר מבט. ומגלה, ה' כאן.


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ה וישב י"ט כסלו)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page