top of page

ד"ש מפרשת וישב 🎁


מאת הרב פנחס סטזגובסקי שליט"א

קריית גת
עבד חדש בבית פוטיפר, יוסף. אשת פוטיפר חמדה את יופיו, היא מפתה אותו, אבל יוסף ממאן.


עד ש.. "ויהי כהיום הזה", אף אחד לא היה בבית מלבד שניהם, היא נאחזת ביוסף, תופסת בבגדו, רגע קריטי. ופתאום יוסף רואה כבמחזה את "דמות דיוקנו של אביו", יעקב אבינו. אוי אבאל'ה...


באחת, כל פעמוני האזהרה בתוכו הופעלו, ז-ה-י-ר-ו-ת. בפיתיון הזה, מסתתרת קרס חדה שממתינה להינעץ בך. הארורה תיכרך בך "להיות עמה" גם בעולם הבא.


יוסף משתחרר ממעילו שנותר אחוז בידה, "וינס ויצא החוצה". הוא נמלט על נפשו.


אשת פוטיפר הפגועה שאפה לנקם. היא רקחה עלילת שקר, שיימינג מהיר ואכזרי, במהרה יוסף מושלך שוב לבור, הפעם בבית הסוהר המצרי. סיפור רע.

עד כאן הצד המכוער של הגברת.


עכשיו אשת פוטפר בסריקת מוח. 😄 הפתעה רבתי. חז"ל מגלים שתחת מעטה הרשעות, היתה לה כוונה "לשם שמים".


היא ראתה בכוכבים ("אצטרולוגין") שיהיו לה בנים מיוסף. (התבלבל לה עם בתה אסנת שעתידה להינשא ליוסף).

הרוע שלה, כמה מפתיע, 👈נבע בפנים ממקור טוב.


(ואכן, בסופו של תהליך, בגלל התנכלותה, נעשה יוסף משנה למלך).


במפגש עם הרע שתי דרכים. אפשר ללחום נגדו. ואז במובן מסוים לשתף פעולה עם הרע שמגדיר את עצמו כרע.


ואפשר להסתכל לרע בעיניים, ולומר לו- תשמע ג'וקר, אני מכיר אותך. ה' שלח אותך בכוונה לחשל אותי. טמונה בך כוונה "לשם שמים", כמו שהיה באשת פוטיפר. לכן בבקשה בלי הצגות שחיתות. כי בשורש אתה טוב. אז, תן חיוך. 😉


שבת שלום וחנוכה שמח 🤗🍷💐

(מעובד עפ"י שיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק א' וישב סעיפים ז'-ח')מאת הרב פנחס סטזגובסקי שליט"א

קריית גת13 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בארצם הם היו בני חורין מכובדים. אבל רעב אילץ אותם לרדת למצרים. בתהליך זוחל, אט אט, נכרכו כבלי עבדות על צווארם. בני יעקב מצאו עצמם עבדים עלובים לפרעה. ירידות, בדרך מופלאה מבינתנו, הן קרש קפיצה, הכנה לז

bottom of page