top of page

ד"ש מפרשת וירא🎁

להאיר פנים, לחבק, בוודאי זו הדרך. אבל לא רק. לעיתים יש מקום לאמירות נוקבות ואפילו, רחמנא ליצלן,... לחץ.😆

אברהם אבינו נטע אשל במדבר, אכסניה בעלת עושר ונתינה עד בלי די. האורחים התענגו, ועמדו לברך את אברהם.

אמר להם אברהם: וכי מִשֶּׁלִּי אכלתם?! מִשֶּׁל אלוקי עולם אכלתם... ברכו אותו!

אמרו האורחים *לא* נברך! אברהם מפעיל לחץ.

- א"כ, בבקשה לשלם.

- כמה?

- אירוח במדבר, כסף גדול.

- רגע, רגע, איך מברכים?

השִֹיח הפנימי: מדוע האורחים לא הציעו לאברהם תשלום עבור האכסניה?

כי אברהם הכריז שרכושו שייך *רק לה'*.

אבל הם לא מברכים את אלוקים, כי לדעתם האוכל שייך ל... *אברהם*. 🤣

אברהם לחץ, שָׂם להם מַרְאָה. "אם האוכל *שלי*, בבקשה שלמו *לי*.

מול חומות אטומות, לפעמים אי אפשר להגיע פנימה, להאיר את הטוב. צריך קודם *לפרק* את החומה. בוודאי בחכמה ובדרכי נועם. אבל גם בתוקף.

אברהם איש החסד, המורה הגדול. "ויקרא שָׁם בשם ה' א-ל עולם", מי שלימד והפיץ מודעות אלוקית. ידע בעת הצורך גם "לקדוח חומות".

שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ט"ו וירא ג')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

- "יא חתיכת...".😡 - אחי, למה ככה?! - הוא הזיק לי. אני פגוע! - כן, אבל *למה עשית אותו "אלוקים"?!*🤔 כעס כלפי אדם בשר ודם, זה כמו לנשוך את השוט. ולא לראות שמישהו מלמעלה מפעיל אותו. העבריין הפוגע בטיפשו

חושך, עמוד השחר טרם עלה, נכנסו הכּׂהנים לעזרה. ואבוקות של אוּר בידם. הם התפצלו לשתי קבוצות, סבבו את כל העזרה, נפגשו ואמרו, "שלום, הכל שלום"... מתחיל יום בבית המקדש. אבל בשבת אסור לטלטל אבוקה בוערת. מה

עַמֵּנוּ עם תזזיתי. יש בנו חדשנות, מהפכנות, תנועה, כמו שיש בנו אש חסרת מנוחה. מתנועעת תמיד למעלה. האש הזו, ללא שנדע, באה מהנשמה, "נר ה'". היא *בתנועה* תמידית, בגעגועים. שואפת לחזור למעלה, לה' אין סוף

bottom of page