top of page

ד"ש מפרשת ויקרא🎁

- "יא חתיכת...".😡

- אחי, למה ככה?!

- הוא הזיק לי. אני פגוע!

- כן, אבל *למה עשית אותו "אלוקים"?!*🤔

כעס כלפי אדם בשר ודם, זה כמו לנשוך את השוט. ולא לראות שמישהו מלמעלה מפעיל אותו.

העבריין הפוגע בטיפשותו בחר בבחירתו החופשית *שהוא* יהיה המזיק. ועל כך יענש.

אבל רק ה' חורץ גורלות. ואם העבריין לא היה פוגע, "הרבה שלוחים למקום". הנזק היה מגיע *ממקום אחר*.

כמובן צריך להשמר לא להיפגע. עם זאת, *כעס* כלפי *אדם בשר ודם* זה להכתיר *אותו* לאלוקים.

מכאן הרעיון יכול להתהפך. ה"פוגע" יכול להתעטף במעטה צדקני, לומר, "מגיע לו". "זה משמים".

שקר! ה' ציווה עלינו לחיות באהבה אחווה שלום ורעות.

בפרשתנו, דין איש שהזיק ונשבע לשקר. צריך לשלם את הנזק שעשה, ועוד להוסיף *חמישית*.

ההסבר, "הכסף עובד", מניב רווחים. לכן הפוגע צריך לפצות גם על הקרן וגם על הרווח שנמנע מנפגע.

פיצויים, לקחת אחריות. לשלם את נזק ברכוש. ללמוד להרגיש. לבקש סליחה על לב פגוע.

במקום לבחור להביא רע שנגזר, להיות שליח *חכם*. לבחור להיות צינור שמביא את הטוב. זה יותר בריא.😉

שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ז' ויקרא ב')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page