top of page

ד"ש מפרשת ויקהל 🎁

אפשר להתעסק ברעיון, ואפשר לשאול: מה אני עושה עם זה?! איך זה קשור אלי?! במשכן היה הבדל בין גברים לנשים.


כסף למשכן, בציווי הקב"ה לתרום יש לגברים נוכחות מוגברת. "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו".


אבל למעשה, הביאו היהודים מעצמם בשפע, הרבה יותר מהציווי. היה צורך לעצור את התרומות.


כאן נוכחות הנשים מתבלטת. "ויבואו האנשים על הנשים". הגברים היו טפלים לנשים (רמב"ן). גם חפצים אישיים ביותר, אפילו את המראות שלהן הן תרמו.


ידוע שאיש ואשה רומזים על "משפיע ומקבל". האיש קשור עם ההשפעה, והאשה עם קבלה, קליטה ויצירה עצמית.


לכן הקב"ה נקרא איש. ואנחנו אשה, חתן וכלה.


העבודה שלנו היא לקבל את ההשפעה האלוקית מלמעלה, לקלוט בתוכי, וללדת מזה משהו שלי, מעצמי.


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ו ויקהל ב')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page