top of page

ד"ש מפרשת ויקהל 🎁

אפשר להתעסק ברעיון, ואפשר לשאול: מה אני עושה עם זה?! איך זה קשור אלי?! במשכן היה הבדל בין גברים לנשים.


כסף למשכן, בציווי הקב"ה לתרום יש לגברים נוכחות מוגברת. "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו".


אבל למעשה, הביאו היהודים מעצמם בשפע, הרבה יותר מהציווי. היה צורך לעצור את התרומות.


כאן נוכחות הנשים מתבלטת. "ויבואו האנשים על הנשים". הגברים היו טפלים לנשים (רמב"ן). גם חפצים אישיים ביותר, אפילו את המראות שלהן הן תרמו.


ידוע שאיש ואשה רומזים על "משפיע ומקבל". האיש קשור עם ההשפעה, והאשה עם קבלה, קליטה ויצירה עצמית.


לכן הקב"ה נקרא איש. ואנחנו אשה, חתן וכלה.


העבודה שלנו היא לקבל את ההשפעה האלוקית מלמעלה, לקלוט בתוכי, וללדת מזה משהו שלי, מעצמי.


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ו ויקהל ב')

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page