top of page

ד"ש מפרשת ויחי 🎁

בבקשה בָּנַי כולם...

- יהודה האריה.

- דן הנחש.

- נפתלי האַיׇלׇה.

- בנימין הזאב..."האספו" יחד.


כך בקש אבא יעקב קודם פטירתו מכל בניו, "האספו".


אריה, אילה, נחש, זאב...יחד?! יהיה "שמח". 😆


בכלל, כיצד יששכר התלמיד חכם וזבולן הסוחר "לחוף ימים" ימצאו משותף?!

יעקב אבינו סיפק את התשובה.


אחרי הברכות הפרטיות, "איש כברכתו" לכל אחד, חזר יעקב ושוב "ברך אותם". כולם קבלו ברכות כולם.


עכשיו כולם אריות, נחשים...

עכשיו האילה יכולה למצוא בתוכה אריה. והאריה יכול למצוא בתוכו אילה.


אנחנו מאוד שונים (ישתבח שמו 😄). אבל במקור, במחצב הנשמה, אנחנו אחד.


יעקב בברכות הפרטיות והכוללות, חשף וגילה בי, בך, בָּנוּ את השורש המשותף. יש בי ממך. ויש בך ממני, "האספו". 💞


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ה ויחי ג' סעיפים ה', ח')

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page