top of page

ד"ש מפרשת ויחי 🎁

בבקשה בָּנַי כולם...

- יהודה האריה.

- דן הנחש.

- נפתלי האַיׇלׇה.

- בנימין הזאב..."האספו" יחד.


כך בקש אבא יעקב קודם פטירתו מכל בניו, "האספו".


אריה, אילה, נחש, זאב...יחד?! יהיה "שמח". 😆


בכלל, כיצד יששכר התלמיד חכם וזבולן הסוחר "לחוף ימים" ימצאו משותף?!

יעקב אבינו סיפק את התשובה.


אחרי הברכות הפרטיות, "איש כברכתו" לכל אחד, חזר יעקב ושוב "ברך אותם". כולם קבלו ברכות כולם.


עכשיו כולם אריות, נחשים...

עכשיו האילה יכולה למצוא בתוכה אריה. והאריה יכול למצוא בתוכו אילה.


אנחנו מאוד שונים (ישתבח שמו 😄). אבל במקור, במחצב הנשמה, אנחנו אחד.


יעקב בברכות הפרטיות והכוללות, חשף וגילה בי, בך, בָּנוּ את השורש המשותף. יש בי ממך. ויש בך ממני, "האספו". 💞


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ה ויחי ג' סעיפים ה', ח')

3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page