top of page

ד"ש מפרשת ויגש🎁

מהפכים, עלילה קופצנית, וחוט אחד ארוך שזור לכל אורכה. והנה "ההצגה הגדולה" מתחילה.☺️


יוסף נמכר לעבד, נעשה שליט, צובר מזון, מתחיל רעב עולמי, מכל העולם מגיעים וקונים אוכל, *רכוש עולמי* מצטבר במצרים.


אבא, "רדה אלי אל תעמוד", מזמין יוסף. בני ישראל יורדים לגלות מצרים. ושוב מהפך...


גאולה, יוצאים ממצרים ברכוש גדול. הרכוש שצבר יוסף מכל הארצות. כל ההתרחשויות הובילו לרגע זה.


התסריט נכתב שנים רבות קודם, בברית בין הבתרים. חושך אפילה עינויים, ה' ישמור. *"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"*.


בגדול גדול. זה הסיפור של כל אחד. הנשמה עוברת מהפך, אין קיצוני ממנו. משמי מרום לְגׇלות חשוכה בגוף.


לכל נשמה יש יעד למטה, החומר, וה"רכוש" שממתין *לה בלבד*. למה זה כל כך חשוב?🤔


בחומר יש קדושה, "ניצוצות" בשפת האריז"ל.

כל זמן שהניצוצות נמצאים בגלות בחומר החשוך, הנשמה *נמצאת איתם בגלות*.😕


אבותינו שיצאו ממצרים בנו מהרכוש, הזהב, הכסף... משכן שה' מאיר בו. גם אנחנו בונים משכן לה'.


מקיימים מצוות ה' בחומר. משתמשים ברכוש באופן שקוף. רואים פנימה. גאולה, *ה' כאן*.


שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ג' ויגש)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page