top of page

ד"ש מפרשת ויגש 🎁

דמוקרטיה, יופי של דבר. הקץ לדיכוי, יחי שלטון העם!


מנגד יהיו שיטענו כי בְּהֶעְדֵּר מלך חזק מתקבלות החלטות פופוליסטיות רעות, קומבינות פוליטיות... עריצות של בעלי אינטרסים. החלפנו פרה בחמור.


מכאן למודל השילטוני היעודי היהודי. הוא משלב שני מרכיבים.


מחד, מלך המשיח "שיעשה סדר". (ללא שאלונים). מלך שיאמר " ככה, ולא אחרת"!


מאידך, המשיח מלמד, חכם "יותר משלמה". "ילמד כל העם דרך ה' ". "ויבואו כל גויים לשומעו". הוא יעשה שינוי פנימי.


בהפטרה מסופר על הגאולה. "ועבדי דוד מלך עליהם". נשים לב, "מלך עליהם", מלמעלה.


וגם כתוב "ודוד עבדי נשיא להם לעולם.". נשיא, כמו "נשיא הסנהדרין", בעמדת מלמד. וכאן הוא "נשיא להם" (לא עליהם), מלמד, קרוב, ומחייך.


תפקידו כמלך הוא בתקופה הראשונה. אז הוא ילחם.

אבל אח"כ בעולם מתוקן, החבר'ה יהיו עסוקים בתמידות רק בלימוד עם המשיח, "לדעת את ה' ".


לכן רק על הג'וב שלו כ"נשיא" לקחת אותנו קרוב, ללמד, נאמר "לעולם". 😊💕


רסיסי אור ממלך המשיח יש בי ובך. הכח לומר בתוכי כך ה' רוצה. וגם הכח ללמוד, להפנים ולשמוח.


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ל"ה ויגש ג')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page