top of page

ד"ש מפרשת ויגש 🎁

דמוקרטיה, יופי של דבר. הקץ לדיכוי, יחי שלטון העם!


מנגד יהיו שיטענו כי בְּהֶעְדֵּר מלך חזק מתקבלות החלטות פופוליסטיות רעות, קומבינות פוליטיות... עריצות של בעלי אינטרסים. החלפנו פרה בחמור.


מכאן למודל השילטוני היעודי היהודי. הוא משלב שני מרכיבים.


מחד, מלך המשיח "שיעשה סדר". (ללא שאלונים). מלך שיאמר " ככה, ולא אחרת"!


מאידך, המשיח מלמד, חכם "יותר משלמה". "ילמד כל העם דרך ה' ". "ויבואו כל גויים לשומעו". הוא יעשה שינוי פנימי.


בהפטרה מסופר על הגאולה. "ועבדי דוד מלך עליהם". נשים לב, "מלך עליהם", מלמעלה.


וגם כתוב "ודוד עבדי נשיא להם לעולם.". נשיא, כמו "נשיא הסנהדרין", בעמדת מלמד. וכאן הוא "נשיא להם" (לא עליהם), מלמד, קרוב, ומחייך.


תפקידו כמלך הוא בתקופה הראשונה. אז הוא ילחם.

אבל אח"כ בעולם מתוקן, החבר'ה יהיו עסוקים בתמידות רק בלימוד עם המשיח, "לדעת את ה' ".


לכן רק על הג'וב שלו כ"נשיא" לקחת אותנו קרוב, ללמד, נאמר "לעולם". 😊💕


רסיסי אור ממלך המשיח יש בי ובך. הכח לומר בתוכי כך ה' רוצה. וגם הכח ללמוד, להפנים ולשמוח.


שבת שלום שמחה ומבורכת 🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ל"ה ויגש ג')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page