top of page

ד"ש מפרשת וזאת הברכה🎁

בום טראח, לוחות הברית מעשה אלוקים, *מנופצים*. משה רבינו משליך, ושובר אותם.


בדרמה קשה זו בחרה התורה לסיים את הפרשה ואת התורה בכלל (רש"י). קשה, מזעזע אבל *מכוון*.


הלוחות שנשברו היו "לוחות של צדיקים". זה היה במתן תורה, אחרי גיור של אבותינו. היינו זכים כמו תינוק שנולד, ממש צדיקים.


ואז, בשביל לפרק... ה' נתן "דחיפה קטנה", ו... נפלנו בטעות של עגל הזהב, חושך גדול.


אבותינו בהנהגת משה רבינו עבדו קשה. צעקו במר נפשם *אבאאא*! טיפסו מעלה מעלה, וחזרו "בגדול".


למעשה הלוחות נשברו. כי 👈 *ה' רוצה שנשיג את מעלת החוזר בתשובה*.


אכן, ביום כיפור קבלנו שנית לוחות. לוחות מרוממים יותר, עליהם נאמר "כפליים לתושיה". *ואנחנו התעטרנו בכתר התשובה*.


חג *שמחת תורה* חוגגים בגלל *לוחות שניות* שקבלנו ביום כיפור (הרבי הצמח צדק). ואז נקרא בפרשת הברכות את שבירת הלוחות, החגיגה של החזרה בתשובה. 🤗


חג שמח🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ט', "וזאת הברכה" ב')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

- "יא חתיכת...".😡 - אחי, למה ככה?! - הוא הזיק לי. אני פגוע! - כן, אבל *למה עשית אותו "אלוקים"?!*🤔 כעס כלפי אדם בשר ודם, זה כמו לנשוך את השוט. ולא לראות שמישהו מלמעלה מפעיל אותו. העבריין הפוגע בטיפשו

חושך, עמוד השחר טרם עלה, נכנסו הכּׂהנים לעזרה. ואבוקות של אוּר בידם. הם התפצלו לשתי קבוצות, סבבו את כל העזרה, נפגשו ואמרו, "שלום, הכל שלום"... מתחיל יום בבית המקדש. אבל בשבת אסור לטלטל אבוקה בוערת. מה

עַמֵּנוּ עם תזזיתי. יש בנו חדשנות, מהפכנות, תנועה, כמו שיש בנו אש חסרת מנוחה. מתנועעת תמיד למעלה. האש הזו, ללא שנדע, באה מהנשמה, "נר ה'". היא *בתנועה* תמידית, בגעגועים. שואפת לחזור למעלה, לה' אין סוף

bottom of page