top of page

ד"ש מפרשת ואתחנן🎁


- איפה המשכורת?!

- מחר תקבל.

- למה מחר?! *היום* עבדתי!!😩

באמת עוול,👈 "ביומו תתן שכרו"!

המצוות, "...*היום* לעשותם", כאן ועכשיו! והמשכורת? האא, זה יהיה... "ולמחר, לעולם הבא, לקבל שכרם". מה?! *הלנת שכר*?!😲🤔

לא! כי קבלן מקבל שכר בעיקר בהשלמת הפרויקט (בשונה משכיר). ואנחנו עובדים אצל ה' *בקבלנות*.

הפרויקט- דירה לקב"ה.

יַזָּמוּת- החשק של ה' ("נתאוה").

תוכנית אדריכל- תורת ישראל.

התר עבודה- מעמד מתן תורה.

פיקוח- חכמי ישראל.

מגרש- חלקת ארץ הקטנה שלי.

קבלן מבצע- אני.

מנהל עבודה- גם זה אני.

פועל תכלי'ס- שוב אני.😁

"דירה לקב"ה" אומר, בכל חלקיק חומר, בכל טיפה באוקיינוס, בצלילים, בצבעים.... בכל יאיר *מי שהוא הכל*.

מכאן *כל* תרי"ג מצוות עוסקות בחומר, באוכל, אבנים, בד... כי היעד הוא קידוש *העולם*.

לכן *כולנו* שותפים הכרחיים בבניה. כי כל אחד בונה את דירת ה' *בחלק שקבל*. למעשה בפרויקט הזה שותפים כל עם ישראל בכל הנדודים, *בכל הדורות*.

במבט על, כל האירועים הנפרדים בכל הדורות....מתלכדים לכוונה אחת, *בונים לה' דירה*, עולם מואר. ואז, "למחר", הפרויקט הקבלני יושלם . זה הזמן "ליטול שכרם".😄

שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ט תצא ג')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*. פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף. אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣 פרעה: הצחקתם

bottom of page