top of page

ד"ש מפרשת ואתחנן🎁


- איפה המשכורת?!

- מחר תקבל.

- למה מחר?! *היום* עבדתי!!😩

באמת עוול,👈 "ביומו תתן שכרו"!

המצוות, "...*היום* לעשותם", כאן ועכשיו! והמשכורת? האא, זה יהיה... "ולמחר, לעולם הבא, לקבל שכרם". מה?! *הלנת שכר*?!😲🤔

לא! כי קבלן מקבל שכר בעיקר בהשלמת הפרויקט (בשונה משכיר). ואנחנו עובדים אצל ה' *בקבלנות*.

הפרויקט- דירה לקב"ה.

יַזָּמוּת- החשק של ה' ("נתאוה").

תוכנית אדריכל- תורת ישראל.

התר עבודה- מעמד מתן תורה.

פיקוח- חכמי ישראל.

מגרש- חלקת ארץ הקטנה שלי.

קבלן מבצע- אני.

מנהל עבודה- גם זה אני.

פועל תכלי'ס- שוב אני.😁

"דירה לקב"ה" אומר, בכל חלקיק חומר, בכל טיפה באוקיינוס, בצלילים, בצבעים.... בכל יאיר *מי שהוא הכל*.

מכאן *כל* תרי"ג מצוות עוסקות בחומר, באוכל, אבנים, בד... כי היעד הוא קידוש *העולם*.

לכן *כולנו* שותפים הכרחיים בבניה. כי כל אחד בונה את דירת ה' *בחלק שקבל*. למעשה בפרויקט הזה שותפים כל עם ישראל בכל הנדודים, *בכל הדורות*.

במבט על, כל האירועים הנפרדים בכל הדורות....מתלכדים לכוונה אחת, *בונים לה' דירה*, עולם מואר. ואז, "למחר", הפרויקט הקבלני יושלם . זה הזמן "ליטול שכרם".😄

שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ט תצא ג')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page