top of page

ד"ש מפרשת וארא🎁

*המופע הראשון*, משה ואהרן בארמון פרעה, עומדים מול העריץ המצרי הכל יכול. שליחות הגאולה *מתחילה*.

פרעה: מי אתם בכלל?! יאללה להתעופף.

אהרן, ללא אומר, משליך את מטה האלוקים. המטה נהפך לתנין.🫣

פרעה: הצחקתם אותי, מסמן בידו. החרטומים והמכשפים משליכים את מטותם. ואכן, גם הם נהפכים לתנינים אימתניים.

ואז באחת, כל התנינים חוזרים להיות מטות. ומטה אהרן... בולע את *כולם*.

זה לא היה אירוע פעלולים. הייתה כאן שיחה שלימה עם האלילות המצרית.

פרעה שואל מי ה'?! לא רואה אותו, "מסתדר" בלעדיו.

"מופע התנינים" החרטומי זו אמירה *גם אני אליל*.

פרעה מכחיש את מציאות ה', כי ה' *מסתתר* בבריאה.

אבל כשנקרע המסך. משה ואהרן מגלים את נוכחות ה', מלא כל הארץ כבודו, הבלוף מתנפץ.

תניני האימה המצריים פשוט נבלעים, בטלים ומבוטלים. מתגלה שכוחות הטבע חיים רק מה'. בלעדיו הכל *אפס*.

לכולנו יש התמודדות עם השקר. פרעה נמצא בי, בך...😕 את הטיפול עושה אהרן איש *החסד* בלבד! על ידי לב אוהב ללא "טיפת רוע".

ועוד, התנין שנוצר על ידי אהרן חזר להיות *מטה*. ורק אז בלע את השקר המצרי.

ללמד, אל תהיה תנין עם שיניים. בבקשה בלי עצבִּים ואגו נפוח. דבר לעניין בלבד. כמו מטה.

שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק כ"ו וארא ב')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אהבה בלי חשבון. היה זה במכת בכורות. מכה ואהבה בְּעִרְבּוּבְיָה?! במכת בכורות מידת הדין פגעה קשות במצרים על אכזריותם ורוע מעלליהם. *על פי דין*, גם אבותינו היו צריכים לִלְקוֹת. הם היו *שותפים פעילים* ב"

בארצם הם היו בני חורין מכובדים. אבל רעב אילץ אותם לרדת למצרים. בתהליך זוחל, אט אט, נכרכו כבלי עבדות על צווארם. בני יעקב מצאו עצמם עבדים עלובים לפרעה. ירידות, בדרך מופלאה מבינתנו, הן קרש קפיצה, הכנה לז

bottom of page