top of page

ד"ש מפרשת וארא 🎁

גאולה של מַצות וגאולה של יין. מוזמנים לסעודה. 😊


זה מתחיל מלמעלה.

-"והוצאתי".

- "והצלתי".

- "וגאלתי".

ה' מחלץ אותי מהבוץ המצרי בשלוש פעימות.


לכן אוכלים בקערת ליל הסדר שלוש מצות. ללא מלח, ללא תבלין... אלוקות כפי שהיא, מצוׇת התורה.


תודה ה' על שהוצאת אותנו ממצרים.🙏 עכשיו אני צריך להוציא את מצרים מתוכי.


זו הפעימה הרביעית. "ולקחתי אתכם לי לעם". אני צריך להיות ראוי להיות עם ה'.


כך, עם ישראל מעצמו קיבל לשתות ארבע כוסות יין. כי זו גאולה שבאה ממני. לכן היא נקלטת בי כמו יין טעים.


לצאת מהבוץ ה' יוציא אותי. להוציא את הבוץ מתוכי, לקבל את ה' בפנים, זה אני.


שבת שלום שמחה ומבורכת🤗🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקוש חלק כ"ו וארא א')

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page