top of page

ד"ש מפרשת דברים🎁

'עוד פעם'?! חומש דברים חוזר *שוב* על התורה, לכן נקרא "מִשְׁנֵה התורה". למה ולְמָה?!

אז, זה לא 'עוד פעם'.😊 מתחיל כאן שלב חדש. לראשונה משה מתנבא בגוף ראשון, מהזוית *שלו*, בסגנון *אישי*. ("וׇאֹמַר", "ותענו אותי"....)

כמו תלמיד שהסכים לא רק בגלל ש"הרב חכם", אלא *מעצמו* הוא השתכנע. מכאן הוא ימסור את הדברים כמו תובנה *שלו*.

כך משה מגיע לשיא בחומש דברים. הוא מתחבר ומתאחד עם הנבואה לחלוטין *מעצמו*. הוא מוסר את *תורת ה'* כחוויה אישית *שלו*.

העיתוי מדויק, חומש דברים נאמר בעבר הירדן לפני הכניסה לארץ. לפני האתגר החדש, "ארץ הקודש". *חיבור* ארץ עם קודש.

כמו המפקד שאומר "אחרי", משה לפני הכניסה לארץ יוצר בתוכו חיבור חדש, נבואה בגוף ראשון.

חומש דברים ספר החיבור. לכן בסיום החומש מסופר כיצד ה' מראה למשה את הגאולה ותחיית המתים. כי חיבור העולם עם ה' זו הגאולה. 🤗

שבת שלום שמחה ומבורכת🍷💐

(מעובד משיחת הרבי מה"מ לקו"ש חלק ד' דברים)

0 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

"ראיתי והנה מנורת זהב כֻּלָּהּ". זכריה רואה אותנו בנבואה כמו מנורת הזהב שבעת הקנים. מנורה, הסמל המזוהה ביותר עִם עַם ישראל. לדוגמה, טיטוס הרשע, ימ"ש, כדי לייצג יהודים, חקק דמות מנורה בשער ברומי. אנחנו

מתן תורה מתחיל, "אנכי ה' אלוקיך". אחרי כל הניסים ביציאת מצרים, מחולל הניסים, ה' בכבודו ובעצמו מתגלה. אנכי... *אשר הוצאתיך מארץ מצרים*", פיצוץ חומות הכלא המצרי. כך בחר ה' להציג את עצמו. שאלה: יציאת מצר

bottom of page